صفحه اصلی
مرور اطلاعات

ثبت نام در پورتال
ورود

تماس با ما

جستجو در پورتال

مقالات/ حاكميت شركتي
حدود دو سال پيش آئين­نامه حاكميت شركتي كه پيش­نويس آن توسط سازمان بورس تهيه شده با همكاري تني چند از حسابداران رسمي و كارشناسان بازار سرمايه در كميته­اي در وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد بررسي قرار گرفت كه در سال 1384 آئين­نامه مذكور نهائي شد اما متأسفانه موضوع تصويب نهائي آن به تأخير افتاد. تصويب قانون جديد بازار سرمايه و تغييرات مديريت سازمان بورس باعث شد تا مجدداً موضوع تصويب اين آئين­نامه در دستور روز قرار گيرد. از اين جهت بر آن شديم تا گفتگويي با آقاي غلامحسين دواني حسابرس معتمد بورس و عضو كميته بازنگري آئين­نامه حاكميتي شركت در اين مورد بعمل آوريم
مقالات/ حسابرسي چيست؟
حسابرسي يعني بازرسي جستجو گرانه مدارك حسابداري و ساير شواهد زير بناي ‏صورتهاي مالي .
 • ابرسي نظرات زير را بيان كرده است :‏ نظريه شبه قضائي بر طبق اين نظريه ، نقش حسابرسان را قانون تعين ميكند و قانون از طريق اعطاي ‏اختياراتي به حسابرسان براي آنها نقشي شبيه قاضي قائل است . مثلا طبق ماده 148 ‏اصلاحيه قانون تجارت ايران مصوب سال 1347 بازرسان مكلفند درباره صحت و درستي ‏صورت دارايي و صورت حساب دوره عملكرد و سود و زيان و ترازنامه اي كه مديران براي ‏تسليم به مجمع تهيه مي كنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در ‏اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهار ن
 • بات اقلام مندرج در ‏ترازنامه متمركز مي نمايد. در اين روش فرض بر اين است كه وجود دارايي ها و بدهي ها ‏مؤيد وقوع معاملات و نقل وانتقالات مالي مربوط است. مزيت اين نحوه عمل، صرفه ‏جويي در مدت زمان حسابرسي و انجام آن در يك مرحله بعد از پايان سال مالي است. ‏اين روش هر چند وجود دارايي ها و بدهي ها را اثبات مي كند، ليكن شواهدي حاكي از ‏اعتبار معاملات ثبت شده بدست نمي دهد.‏ وظيفه حسابرس خارجي همانگونه كه از محتواي دو هدف فوق الذكر استنباط مي شود وظيفه حسابرس ‏خارجي صرفاً رس
 • سابرسي ‏عبارت است ازاظهار نظر نسبت به اينكه آيا صورتهاي مالي و نتايج و تغييرات در وضعيت ‏مالي را طبق اصول مورد قبول حسابداري كه بطور يكنواخت اعمال شده است بنحو ‏مطلوب نشان مي دهد يا خير ‏ تحول هدف هاي حسابرسي هدف اصلي از حسابرسي در سال هاي قبل از ابتداي قرن بيستم كشف تقلب بود. ‏در نيمه اول اين قرن، هدف حسابرسي از كشف تقلب فاصله گرفت و به سوي هدف ‏جديد يعني اين كه آيا صورت هاي مالي را منصفانه ارئه مي دهد يا خير تغيير كرد. به ‏عبارت صحيح تر: «هدف از حسابرسي صور
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ گزارش حسابرسي مالياتي وقانونمداري
رييس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور در سال گذشته طي بخشنامه شماره 72824/200 مورخ 13/11/1388 ضوابط شكلي پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي تهيه شده توسط حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را تعيين و اعلام كرده است.
 • تاريخ انتشار: 1389-02-02 نويسنده: پرويز شايسته شجاعي مترجم: چكيده: رييس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور در سال گذشته طي بخشنامه شماره 72824/200 مورخ 13/11/1388 ضوابط شكلي پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي تهيه شده توسط حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را تعيين و اعلام كرده است. گزارش حسابرسي ماليات
 • ط شكلي پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي تهيه شده توسط حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را تعيين و اعلام كرده است. گزارش حسابرسي مالياتي وقانونمداري رييس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور در سال گذشته طي بخشنامه شماره 72824/200 مورخ 13/11/1388 ضوابط شكلي پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي تهيه شده توسط حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را تعيين و اعلام كرده است. در اين نوشتار، بخشنامه اخير كه با تاكيد بر دو بخشنام
 • معه حسابداران رسمي در خصوص بخشنامه شماره 24067، رييس كل جديد سازمان امور مالياتي كشور در بخشنامه شماره 72824/200 مورخ 13/11/88 خود، به رغم وجود ابهامات و مغايرت هاي قانوني در بخشنامه قبلي، مجددا بر مفاد بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/03/87 كه از ابتداي سال 88 قابل اجرا بوده است، تاكيد كرده و مفاد بند 2 بخشنامه جديد خود را بر پيكره بخشنامه قبلي استوار كرده است، بنابراين به جهت اينكه موارد فوق، مشمول تعداد قابل توجهي از گزارش هاي حسابرسي مالياتي شده و موجبات سر در گمي و رجوع موديان ذي ربط به حسابدار
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حقوق مالياتي و حسابداران رسمي
بخشنامه اخير رييس كل سازمان امور مالياتي مبني بر پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي توسط سازمان امور مالياتي متضمن انتخاب «بازرس و حسابرس» در مجامع شركت‌ها بازتاب وسيعي در حرفه حسابرسي بر جاي نهاده به طوري كه عده‌اي از حسابداران رسمي و حتي برخي وكلاي محترم- كه حتي يكي از آنها طرح شكايتي را به ديوان عدالت اداري ارائه كرده، مدعي هستند كه بخشنامه شماره 72824/200 مورخ 13/11/88 مغاير قانون تجارت و فارغ از اختيارات سازمان امور مالياتي است.
 • ي سهامي عام نيز تنها بر عهده كساني نهاده شده كه وزارت اقتصاد نام آنها را در فهرست رسمي بازرسان شركت ها درج كرده باشد، يعني قانون گذار اختيار سهامداران را در اين ارتباط محدود به فهرست بازرسان منتخب دولت كرده، حال آنكه به نظر مي رسد شاكي پس از گذشت سي سال مصوبه هيات وزيران را كه تسري ماده (144) سال 1347 بوده را معارض قانون دانسته در حالي كه تبصره ذيل ماده 144 مصوب اسفندماه 1347 و آيين نامه ياد شده هر دو از مصاديق قواعد آمره برآمده و لازم الاجرا هستند. تاكيد مي كند كه ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصر
 • نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندي و تعيين صلاحيت اشخاص مشمول اين آيين نامه (از جمله شركت هاي پيمانكاري و مشاوره) را به ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده آنها منوط كند. ماده4ـ شركت هاي تازه تاسيس، ضمن معافيت از ارائه صورت هاي مالي در سال اول تاسيس، موظفند برنامه كسب و كار سه سال آينده خود را كه به اطلاع حسابرس رسمي شركت رسيده باشد، ارائه كند. ماده5 ـ سازمان بورس مكلف است از پذيرش سهام شركت ها يي كه شركت هاي تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسي شده است، خودداري كند. در مورد شرك
 • اصل سرمايه، سود سرمايه گذاري، حق امتياز، اقساط و سود تسهيلات دريافتي و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول اين آيين نامه مشمول مقررات اين ماده است. ماده9ـ به منظور ارتقاي سطح كيفي، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسي و بازرسي، سازمان حسـابرسي مكلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ اين تصـويب نامه با تهيـه و ايـجاد نـرم افزارهاي تخـصصي لازم، بـه كـارگيري نيـروهـاي متـخصص، فراهم كردن تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مناسب و برقراري دوره هاي آموزشي مربوط، شـرايط لازم براي به كارگيري فناوري نوين در حـرفه حسابرسي در
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حسابرسي مالياتي؛ آري يا خير
رياست كل محترم سازمان امور مالياتي كشور به تازگي طي بخشنامه اي ضوابط شكلي پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي تهيه شده توسط حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را تعيين و اعلام كرده است.
 • ماليات صادر كرده همچنين قبول اين گزارش، موكول به ارائه گزارش حسابرسي مالي، ارائه گزارش حسابرسي مالياتي در چارچوب نمونه ابلاغي سازمان امور مالياتي همراه با اظهارنامه يا حداكثر سه ماه بعد از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مي باشد. متاسفانه در سال هاي گذشته ضوابط فوق مورد عنايت سازمان امور مالياتي قرار نگرفته و گزارشات حسابرسي مالياتي برخلاف تبصره قانوني ياد شده، قبل از صدور برگ تشخيص مورد رسيدگي مي گيرند. اين استدلال كه وجود شواهدي مبني بر رعايت نكردن قوانين و مقررات در برخي از گزارش هاي
 • قابل تسري به قبل است؟ 3 - انتصاب بازرس قانوني بعنوان (حسابرس)، در شركت هاي سهامي عام و خاص مسبوق به سابقه قبلي بوده و هرگونه تشكيك در اين موضوع بدون در نظر گرفتن ماهيت، در حكم جرح شكلي تلقي خواهد شد. توضيح اينكه به موجب اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 از جمله اركان شركت هاي سهامي عام و خاص، ركن (بازرس قانوني) بوه و وظايف آن در مواد 148 و 151 اصلاحيه ياد شده احصا شده است. با توجه به اينكه در ماده 147 اين اصلاحيه مشخصات اشخاصي كه جهت تصدي مسووليت بازرس قانوني منع قانوني دارند، بيان شده بناب
 • بهره گيري بازرس قانوني از افراد متخصص يا انتخاب اين افراد بعنوان بازرس قانوني و به طور كلي وجود حسابرس در كنار بازرس، تمهيداتي انديشيده است. مراجعه به آيين نامه اجرايي تبصره ماده 144 اصلاحيه قانون تجارت، سوابق ماده 275 (قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1345)، اساسنامه سازمان حسابرسي، انتخاب موسسات حسابرسي بعنوان بازرس قانوني در مجامع عمومي شركت هاي سهامي عام و خاص و قرائت گزارش آنها در مجامع عمومي ذي ربط موضوع را روشن مي سازد. افزون بر آنكه روال و عرف جاري مجامع عمومي بنگاه هاي اقتصادي در سه ده
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ خطر بازگشت به تجربيات ناموفق دهه 70
شواهد امر نشان مي‌دهد كه زمان زيادي تا اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باقي نمانده است. يارانه‌هاي نقدي 81 هزار توماني براي هر فرد به حساب سرپرست خانوار واريز شده است و دولتمردان نيز از آمادگي كليه نهاد‌ها و ارگان‌ها براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها سخن مي‌گويند. در همين راستا خبرهاي گوناگون از سوي رسانه‌ها در خصوص كنترل بازار و قيمت‌ها توسط دولت اعلام مي‌شود. همگي اين اخبار نشان از عزم دولت به دخالت همه‌جانبه در كليه بخش‌هاي اقتصادي دارد.
 • و تصديگري همه‌جانبه دولت در كليه بخش‌هاي اقتصادي. قيمت‌گذاري و كنترل‌هاي قيمتي در اقتصاد ايران يك پديده جديد نيست، بلكه تجربه‌اي آزمايش شده است كه به كرات در مقاطع مختلف اجرا شده و با شكست مواجه شده است. براي اولين بار در سال‌هاي قبل از انقلاب دولت سعي كرد تا با استفاده از قدرت حكومتي قيمت‌هاي بازار را كنترل كند. اين اقدام دولت نه تنها منجر به كنترل قيمت‌ها نشد، بلكه تعطيلي بازار و اعتراضات گسترده بازاريان را به‌همراه داشت. دور دوم سياست كنترل قيمت
 • قبل از انقلاب دولت سعي كرد تا با استفاده از قدرت حكومتي قيمت‌هاي بازار را كنترل كند. اين اقدام دولت نه تنها منجر به كنترل قيمت‌ها نشد، بلكه تعطيلي بازار و اعتراضات گسترده بازاريان را به‌همراه داشت. دور دوم سياست كنترل قيمت‌ها در سال‌هاي جنگ و سپس در سال‌هاي اوليه دهه 70 همزمان با دومين دور رياست‌جمهوري آقاي‌هاشمي رفسنجاني به اجرا گذاشته شد كه تمامي اين تجربيات منجر به شكست شده و نتوانستند موفقيتي را در كنترل تورم به ‌دست آورند. اين اقدامات در حالي
 • در زماني كه اقتصاد دست‌كم با تورم 30 درصدي موجه است كاهش دستوري قيمت‌ها يا منجر به توليد كالاهاي جايگزين كه شامل كنترل‌هاي قيمتي نيستند مي‌شود يا كاهش كيفيت يا عدم‌توليد كالاها را در پي دارد. به‌عنوان مثال در مقاطعي در سال‌هاي گذشته زماني كه دولت قيمت محصولات لبني كم چرب را به صورت دستوري كاهش داد، توليد‌كنندگان محصولات لبني روي به توليد محصولات با درصد چربي بالاتر آوردند تا از شمول كالاهاي اساسي خارج شوند. يا كيفيت محصولات لبني كم‌چرب را كاهش دادند؛
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ جوانان و آزمون حسابداران رسمي
ضرورت نياز به خدمات حسابرسي اعضاي جامعه حسابداران رسمي به‌خصوص در فرآيند سياست‌هاي اجراي اصل 44 و طرح هدفمند‌ كردن يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها
 • د را نزد جامعه حسابداران‌ رسمي مي‌برند در حالي كه جامعه هيچ نقشي در اين فرآيند ندارد. در شرايطي كه تعداد حسابداران رسمي كشور براي كار حسابرسي حدود 1800 نفرند و با جمعيت 70 ميليوني كشور حداقل 70 هزار نفر مورد نياز است، شاهد انحصار هستيم. از سال 1381 تا سال 1388 تنها 805 نفر اين آزمون را گذرانده‌اند. چرا؟ مسووليت اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها از يك طرف، تربيت و آموزش نيروي جوان كشور و از طرف ديگر حفظ حقوق فارغ‌التحصيلان است. اينجانب به عنوان يك معلم، با سابقه تدريس از سال 135
 • فر اين آزمون را گذرانده‌اند. چرا؟ مسووليت اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها از يك طرف، تربيت و آموزش نيروي جوان كشور و از طرف ديگر حفظ حقوق فارغ‌التحصيلان است. اينجانب به عنوان يك معلم، با سابقه تدريس از سال 1351 و داشتن تجربه كار حسابرسي از سال 1347 وظيفه خود مي‌دانم كه اين واقعه را به اطلاع وزير محترم امور اقتصادي برسانم تا ايشان حسب فرآيند پاسخگويي و مسووليت در مقابل مردم و همچنين در انتخاب هيات هفت نفره تشخيص (مسوولان برگزاري آزمون) و همچنين وظيفه معلمي ايشان در مقابل آحاد مردم،
 • نند و حتي گاهي دانشگاه‌ها را مسوول مي‌دانند. برخي هم مي‌گويند كه اصولا بايد درصد قبولي نسبت به داوطلبان بيش از 7 و يا 10 درصد نباشد كه معيار قضاوت آنها انجمن حسابداران انگلستان آن‌هم با سياست انحصار طلبانه است. ضمن اينكه طبق آمار سال‌هاي 2007 و 2006 تعداد حسابداران عضو انجمن حسابداران انگلستان (با جمعيت بيش از.........نفر) حدود 350 هزار نفر و انجمن آمريكا حدود 335 هزار نفر (جمعيت آمريكا حدود 255 ميليون نفر) ‌است كه حداكثر 50 درصد آنها در حسابرسي اشتغال دارند و بقيه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ جوانان و آزمون حسابداران رسمي
جوانان و آزمون حسابداران رسمي
 • د را نزد جامعه حسابداران‌ رسمي مي‌برند در حالي كه جامعه هيچ نقشي در اين فرآيند ندارد. در شرايطي كه تعداد حسابداران رسمي كشور براي كار حسابرسي حدود 1800 نفرند و با جمعيت 70 ميليوني كشور حداقل 70 هزار نفر مورد نياز است، شاهد انحصار هستيم. از سال 1381 تا سال 1388 تنها 805 نفر اين آزمون را گذرانده‌اند. چرا؟ مسووليت اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها از يك طرف، تربيت و آموزش نيروي جوان كشور و از طرف ديگر حفظ حقوق فارغ‌التحصيلان است. اينجانب به عنوان يك معلم، با سابقه تدريس از سال 135
 • فر اين آزمون را گذرانده‌اند. چرا؟ مسووليت اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها از يك طرف، تربيت و آموزش نيروي جوان كشور و از طرف ديگر حفظ حقوق فارغ‌التحصيلان است. اينجانب به عنوان يك معلم، با سابقه تدريس از سال 1351 و داشتن تجربه كار حسابرسي از سال 1347 وظيفه خود مي‌دانم كه اين واقعه را به اطلاع وزير محترم امور اقتصادي برسانم تا ايشان حسب فرآيند پاسخگويي و مسووليت در مقابل مردم و همچنين در انتخاب هيات هفت نفره تشخيص (مسوولان برگزاري آزمون) و همچنين وظيفه معلمي ايشان در مقابل آحاد مردم،
 • نند و حتي گاهي دانشگاه‌ها را مسوول مي‌دانند. برخي هم مي‌گويند كه اصولا بايد درصد قبولي نسبت به داوطلبان بيش از 7 و يا 10 درصد نباشد كه معيار قضاوت آنها انجمن حسابداران انگلستان آن‌هم با سياست انحصار طلبانه است. ضمن اينكه طبق آمار سال‌هاي 2007 و 2006 تعداد حسابداران عضو انجمن حسابداران انگلستان (با جمعيت بيش از.........نفر) حدود 350 هزار نفر و انجمن آمريكا حدود 335 هزار نفر (جمعيت آمريكا حدود 255 ميليون نفر) ‌است كه حداكثر 50 درصد آنها در حسابرسي اشتغال دارند و بقيه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تبعيض در حسابرسي
شايد با كلمه‌ي تبعيض همه ما در رسانه‌ها ، جامعه و خانواده به گونه‌اي آشنا شده باشيم ولي در اين چند ساله اخير با اين كلمه در حرفه حسابداري و حسابرسي بيشتر آشنا شده و آنرا لمس كرده‌ايم.
 • نويسنده: كاظم وادي زاده مترجم: چكيده: شايد با كلمه‌ي تبعيض همه ما در رسانه‌ها ، جامعه و خانواده به گونه‌اي آشنا شده باشيم ولي در اين چند ساله اخير با اين كلمه در حرفه حسابداري و حسابرسي بيشتر آشنا شده و آنرا لمس كرده‌ايم. تبعيض در حسابرسي  در لغت نامه دهخدا كلمه تبعيض به معناي پاره پاره كردن ،‌جزء به جزء كردن چيزي ، حصه حصه كردن،‌تقسي
 • ي‌گردد. ساختارهاي قانوني و اجرايي حرفه حسابداري در ايران در قالب انجمن‌ها و مجامع حرفه‌اي قبل از تشكيل جامعه حسابداران رسمي فعلي با ناكاميهاي متعددي رو به رو شده است. تشكيل ((انجمن محاسبين قسم خورده ))مورد اشاره قانون ماليات بر درآمد سال 1328 و تحت مجموعه وزارت اقتصاد و دارائي از همان آغاز بي نتيجه باقي ماند. تشكيل مجدد آن با توجه به پيش بيني در قانون ماليات بر درآمد سال 1335 و بعنوان يك انجمن وابسته به وزارت اقتصاد و دارائي و به رغم تصويب آئين‌نامه اجرايي آن در سال 1340 و ت
 • موعه وزارت اقتصاد و دارائي از همان آغاز بي نتيجه باقي ماند. تشكيل مجدد آن با توجه به پيش بيني در قانون ماليات بر درآمد سال 1335 و بعنوان يك انجمن وابسته به وزارت اقتصاد و دارائي و به رغم تصويب آئين‌نامه اجرايي آن در سال 1340 و تصويب اساسنامه در سال 1342 با توجه به تصويب قانون مالياتهاي مستقيم 1345 عملاً به نتيجه نرسيده و منحل مي‌گردد. انجمن حسابداران ايران در بهمن ماه 1342 به ثبت مي‌رسد و با توجه به اساسنامه آن كه برخي از كاركردهاي انجمن‌هاي حرفه‌اي را از جمله تدوين مواز
مقالات/ حسابرسي مالياتي؛ آري يا خير
رياست كل محترم سازمان امور مالياتي كشور به تازگي طي بخشنامه‌اي ضوابط شكلي پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي تهيه شده توسط حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را تعيين و اعلام كرده است.حاكميت شركتي, هيات مديره, كميته حسابرسي, هيات نظارت, آيينامه حاكميت شركتي, قانون تجارت, حسابرس مستقل وبازرس قانوني, حسابدار رسمي, اصلاحييه قانون تجارت, شفافيت اطلاعاتي, افشاي اطلاعات, آيينامه افشاي اطلاعات, گزارشات سالانه مالي, گزارشات سه ماهه بورس, بازار سرمايه, سازمان بورس, حسابرسي, بازرسي, مدارك حسابداري, ‏صورتهاي مالي, سيستم كنترل داخلي, نظريه شبه قضائي, فلسفه حسابرسي, نظريه مسئوليت اجتماعي, كشف تقلب, حسابرسي مستقل وداخلي, حسابرسي عملياتي, حسابرسي رعايت, حسابرسي ويژه, حسابرسي صورتهاي مالي, حسابرسي سيستمي, حسابرسي ترازنامه, حسابرسي سود وزيان, حسابرس و بازرس قانوني, حسابرس , بازرس قانوني, مجمع عمومي عادي, صاحبان سهام, گزارش حسابرسي مالياتي, موسسات حسابرسي, عضو جامعه حسابداران رسمي, حسابداران رسمي, حقوق مالياتي, حسابداران رسمي, بنگاه‌اقتصادي, حسابرس, حسابرسي , حسابدار, بازرس, صورت‌هاي مالي, خدمات تخصصي, حسابداران, صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي, حسابداران ذي‌صلاح, قانون ماليات‌ها, حسابرسي مالياتي, گزارش حسابرسي مالياتي, حسابرس, ماليات, بازرس , حسابداران رسمي, قرارداد حسابرسي, بازگشت, تجربيات ناموفق , قانون هدفمند كردن يارانه‌ها , كنترل بازار , قيمت‌, كنترل‌هاي قيمتي, سياست قيمت‌گذاري, سياست‌هاي كنترل, اختلال قيمت‌گذاري, ما‌به‌التفاوت قيمت, تعطيلي بنگاه‌ها, آزمون حسابداران رسمي, آزمون , حسابداران رسمي, حسابرسي صورت‌هاي مالي, جامعه حسابداران رسمي, حسابرس , حسابرسي, حسابدار, سوالات, حسابداران, سياست, مصوبه, مسووليت , تبعيض در حسابرسي, حسابرسي مالياتي؛ آري يا خير


50 رديف در 5 صفحه
   << بعدي  5  4  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
وضعيت اقتصادي را تا پايان سال 1391 چگونه ارزيابي مي كنيد؟[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 679 | نظرات: 0

|مشاوره در رازنامه
تازه ها  |  بيشترين بازديد
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني