صفحه اصلی
مرور اطلاعات

ثبت نام در پورتال
ورود

تماس با ما

جستجو در پورتال

مشاوره/ سلام بالا بودن حقوق در ليست هاي بيمه ارسالي تامين اجتماعي چه مزايا و معايبي دارد؟(البته طبعا پرداخت حق بيمه بيشتر از معايب آن براي كارفرما و كارگر است) در واقع بيشتر مي خواستم بدانم ملاك تامين اجتماعي براي حقوق و مزاياي بازنشستگي چيست؟ و دقيقا ميانگين حقوق چند سال از كاركرد را ملاك محاسبه قرار مي دهند؟ لطفا اگر امكان دارد با ذكر ماده قانوني پاسخ بفرماييد. با تشكر فراوان از سايت بسيار خوب و مفيد شما.
 • ت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه برابر يك سي ام مي باشد ميزان حقوق بازنشستگي ميزان حقوق بازنشستگي مشتركين صندوق بازنشستگي و صندوق شهرداريها به موجب ماده 1 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي مصوب 13/12/1368 ق.ا.ك و ماده 43 آئين نامه استخدامي شهرداريها و ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از مقررات بازنشستگي مصوب 13/12/1379 برابر است با : ميزان حقوق بازنشستگي = سنوات خدمت قابل قبول (حداكثر 30 سال) *معدل حقوق و مزايا * 30/1 معدل حقوق ومزايـــــــا = معدل تمامي حقوق و مزاياي دريا
 • نسبتي كه هزينه زندگي موجب اين تغيير شده است حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران را ترميم كند . با توجه به مفاد ماده 100 و 124 ق.ا.ك مبلغ ماه اول هرگونه افزايش حقوق بازنشستگي و يا وظيفه به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي گردد . اين امر در مورد كاركنان شهرداريها تصريح ندارد . به موجب بند 5 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم ، حقوق بازنشستگي و وظيفه از پرداخت ماليات معاف مي باشد . 9/9/88
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ سلام من ليسانس هستم ومشغول انجام خدمت سربازي هستم ايا ميتوانم در ازمون شركت كنم
 • پرسش و پاسخ سلام من ليسانس هستم ومشغول انجام خدمت سربازي هستم ايا ميتوانم در ازمون شركت كنم  ؟ با سلام اگر منظورتان ازمون استخدامي شهرداريهاست تاريخ آن گذشته است واز طرفي از شرايط شركت كنندگان داشتن كارت پايان خدمت در زمان گزينش است.
مقالات/ ضمانت‌هاي بانكي
ضمانت نامه بانكي عبارت است از تعهد غير قابل برگشت يك بانك به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ايفاي تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده يا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه هاي صادراتي عبارتند از: ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده TENDER (BID) BOND GUARANTEE .
 • (مضمون عنه) و دستگاه دولتي مي باشند. 1ـ ضمانتنامه شركت در مناقصه يا مزايده: به موجب ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب شهريورماه 1366 معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتي اعم از خريد، فروش، اجاره، پيمانكاري به استثناي مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي شود مي بايست حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود و براي انتخاب بهترين پيمانكار، فروشنده، يا خريدار از نظر بهترين شرايط پيشنهادي، آن را از طريق جرايد به اطلاع عموم داوطلبان صلاحيت دار مي رساند. سپس پيشنهادهاي مربوط به مزايده يا م
 • نكار مي تواند 85 درصد از وجوه كسر شده را در قبال ارائه ضمانتنامه بانكي از كارفرما دريافت كند. ابطال اين گونه ضمانتنامه ها پس از سپري شدن دوران تضمين پروژه امضاي صورتجلسه تحويل قطعي كار و ارائه مفاصا حساب هاي پيمانكار از سازمان تامين اجتماعي، دارايي، شهرداري و ساير سازمان هاي ذي ربط مانند محيط زيست، منابع طبيعي، ... خواهد بود. شرايط متقاضي دريافت ضمانتنامه هاي پيمانكاري: 1ـ داشتن حساب جاري فعال نزد شعبه بانك عامل؛ 2ـ نداشتن چك برگشتي، مطالبات معوق و سررسيد گذشته نزد سيستم بانكي؛ 3ـ ارائه قراردد پ
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • هاي ماده 148 ذيل ارائه مي‌گردد: ماده 148- هزينه‌هاي جاري و سنواتي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي‌باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است‌: (1) قيمت خريد كالاي فروخته شده يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده‌. (2) هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي موسسه به شرح زير است: (الف) حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام‌شده براي كارفرما). (ب‌) مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواروبار،
 • بوط به موسسه در صورتي كه اجاري باشد. (5) مخارج سوخت‌، برق‌، روشنايي‌، آب، مخابرات و ارتباطات‌. (6) وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي موسسه‌. (7) حق‌الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليات‌هايي كه به سبب فعاليت موسسه به شهرداري‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي‌شود، (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات‌هايي كه موسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن مي‌باشد و همچنين ‌جرايمي كه به دولت پرداخت مي‌گردد
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چالشهاي حوزه مالي شركت هاي بيمه (بيمه آسيا)
گرچه بيمه در ايران داراي قدمتي بيش از هفتاد سال است لاكن عليرغم تلاش‌هاي صورت گرفته و توفيقات نسبي‌حاصله، آنگونه كه شايسته اين صنعت مي‌باشد امر توسعه و گسترش آن محقق نگرديده است و اين به دليل وجود پاره‌اي مشكلات و چالش‌هائي است كه از ساليان گذشته در اين صنعت وجود داشته است.
 • ن برنامه بهسازي عملكرد در جهت كاهش هزينه ها و افزايش درآمدها ـ تهيه فرم گزارش بودجه، نحوه طبقه بندي اطلاعات، روش هاي برآورد و محاسبات بودجه ـ طراحي و اجراي سيستم ارزيابي عملكرد شركت هاي بيمه (ضوابط ارزيابي ـ نسبت هاي مالي و...) ـ اصلاح آيين نامه استخدامي كاركنان 4/3ـ راهكارها و پيشنهادهاي مربوط به هيئت مديره ـ تدوين سيستم مناسب براي وصول به موقع مطالبات ـ طراحي سيستم اداره وجوه نقد با اهداف : •جلوگيري از رسوب منابع مالي نزد بانك هاي عامل •استفاده از حساب هاي دومنظوره (حسابجار
 • ه گيري از نرم افزارها و سيستم هاي جديد مالي و غير مالي ـ كاهش هزينه هاي بيمه گري و عمومي از طريق: •ايجاد كنترل هاي لازم در صدور بيمه نامه و پرداخت خسارات •توسعه و استفاده بهينه از خدمات مكانيزه (كمي و كيفي) •بازنگري در آيين نامه استخدامي و پيشنهاد اصلاح به مجمع عمومي هرچند بررسي چالش ها و ارائه راهكارهاي لازم در حوزه مالي به اختصار ارائه گرديده، لكن اميدوار است با توجه و تأمل خاص در موارد ارائه شده و پرداختن به جزئيات لازم در فرصت هاي آتي نسبت به تكميل و اصلاح آن اقدام گردد
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ سلام پس چرا من هر بار كه به شهرداري سر ميزنم اصلا هيچ خبري از استخدامي نيست و به من مي گويند استخدامي نداريم؟
سلام پس چرا من هر بار كه به شهرداري سر ميزنم اصلا هيچ خبري از استخدامي نيست و به من مي گويند استخدامي نداريم؟
 • پرسش و پاسخ سلام پس چرا من هر بار كه به شهرداري سر ميزنم اصلا هيچ خبري از استخدامي نيست و به من مي گويند استخدامي نداريم؟   ؟
مشاوره/ آيا قانون جذب به مناطق محروم ودورافتاده(مرخصي مناطق محروم) مشمول كاركنان شهرداريها مي گردد. درصورت آري شامل كدام كاركنان(رسمي-پيماني و.....)
 • آيا قانون جذب به مناطق محروم ودورافتاده(مرخصي مناطق محروم) مشمول كاركنان شهرداريها مي گردد. درصورت آري شامل كدام كاركنان(رسمي-پيماني و.....)  ؟ با سلام با توجه به اينكه شهرداري ها قوانين ومقررات استخدامي وكاري خاص خود را دارند ودر قانون خدمات مديريت كشوري نيز بسياري از حقوق ومزايا را بر عهده مديريت دستگاه اجرايي مربوطه (از جمله شهرداري ها) گذاشته است .در ماده 101 قانون خدمات درماني ذكر شده كليه كارمنداني پيماني دستگاههاي اجرايي از لحاظ برخو
 • ياي تأمين اجتماعي نظير بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري، درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون تأمين اجتماعي، مي‌باشند.وچون قوانين كار براين دسته از افراد حاكم است بنابراين شامل فوق العاده جذب مذكور مي شوند ولي در خصوص رسمي ها تا زماني كه قوانين شهرداري اصلاح نشده بر اساس قوانين موجود پرداخت صورت مي گيرد. ماده 68- علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده (65) و تبصره‌هاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي‌باشد: 1- فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه
مشاوره/ اينجانب باسابقه 22سال تمام درخواست بازنشستگي نمودم وباتوجه به معلوليت 50%ولي سازمان به درخواستم ترتيب اثرندادواعلام كردندكه هيچ بخشنامه ومجوزي دراين موردنداريم خواهشمنداست نسبت به اين موضوع ارائه طريق فرمائيد.
 • ادث ناشي از كار، بيماران ناشي از شرايط‌خاص كار و معلولين عادي) رسمي يا ثابت يا داراي عناوين مشابه خود را (‌بجز كارگران مشمول قانون كار) به شرط داشتن حداقل بيست سال تمام‌سابقه خدمت بر اساس درخواست كتبي آنان و تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقي كه مدت آن ذيلاً بر‌حسب نوع و درجه معلوليت و يا بيماري مشخص گرديده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت كسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگي‌بازنشسته نمايند. ‌خدمت زائد بر سي سال اين افراد ق
 • ول اين قانون به عهده كميسيون پزشكي معتمد متشكل از حداقل سه‌نفر از افراد متخصص بر حسب نوع معلوليت و يا بيماري با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود و تعيين مدت سنوات ارفاقي‌بر اساس موارد فوق‌الذكر با شوراي امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشد. ‌تبصره2 - مستخدميني كه به استناد ماده 79 قانون استخدام كشوري و مقررات مشابه آن در قوانين دستگاههاي مذكور در اين لايحه ازكارافتاده‌مي‌شوند، حداقل سه سال به سنوات خدمت آنان بدون پرداخت كسور از لحاظ بازنشست
 • ز ناراحتيهاي جسمي و روحي مي‌گردد، مي‌توانند با داشتن‌حداقل بيست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست كتبي خود با حداكثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند. ‌تبصره 4 - آيين‌نامه اجرايي ماده فوق ظرف 3 ماه با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي با همكاري بنياد شهيد و سازمان بهزيستي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه اول آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تا
مقالات/ مسووليت اجتماعي شركت‌ها در ايران
- شركت آب معدني دال با همكاري يونيسف (صندوق كودكان سازمان ملل متحد)، 4500 كودك را در مناطق محروم ايران آموزش مي‌دهد.
 • ايت نمي‌كنند و موجب رسوايي‌هاي مالي يا فجايع صنعتي مي‌گردند، ممانعت به عمل مي‌آورند. در طول چند دهه گذشته جوامع به ميزان قابل ملاحظه‌اي به مقولاتي همچون: كنترل آلودگي هوا و صوت، ايمني و سلامت محيط كار، فرصت‌هاي برابر استخدامي براي اقليت‌ها و زنان و كيفيت و ايمني توليدات، توجه مي‌كنند. به اين ترتيب ديگر خواسته‌هاي شهروندان از شركت‌هاي اقتصادي، صرفا به خواسته‌هاي بازاري و اقتصادي محدود نمي‌شود. بلكه اكنون شركت‌ها و سازمان‌
مشاوره/ با سلام ميخواستم بدانم طبق قوانين استخدامي بانك هاي دولتي ايا كارمند ميتواند استعفا بدهد و به سر كار دولتي ديگري برود؟؟ اگه مرجعي هم براي قانون استعفا و انتقال به سازمان هاي دولتي رو هم متوانين برايم معرفي كنينن ممنون ميشم بهم ادرس بدين بروم براي مطالعه كردن آن موفق باشين تشكر
 • پرسش و پاسخ با سلام ميخواستم بدانم طبق قوانين استخدامي بانك هاي دولتي ايا كارمند ميتواند استعفا بدهد و به سر كار دولتي ديگري برود؟؟ اگه مرجعي هم براي قانون استعفا و انتقال به سازمان هاي دولتي رو هم متوانين برايم معرفي كنينن ممنون ميشم بهم ادرس بدين بروم براي مطالعه كردن آن موفق باشين تشكر  ؟ با سلام آيين نامه اجرايي نحوه انتقال كارمندان تصويب شد  دولت با هدف تسهيل نحوه انتقال و ماموريت كارمندا
 • نماينده دولت در سازمان تعيين گرديده مامور شده و دستگاه ياد شده وي را به سازمان بين المللي مربوط اعزام مي نمايد.حقوق و فوق العاده هاي اين قبيل ماموران بر اساس توافق دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان بين المللي مربوط پرداخت خواهد شد.  انتقال به شهرداري و شوراي شهر بر اساس تصميم دولت، در مواردي كه كارمند رسمي يا پيماني به عنوان شهردار يا عضو يكي از شوراهاي اسلامي انتخاب شود، دستگاه اجرايي متبوع مي تواند وي را با رعايت مقررات اين آيين نامه به شهرداري يا استانداري يا فرمانداري يا دهياري ذي رب
 • نخواهد شد.در پايان مدت مرخصي بدن حقوق با كارمند مطابق مقررات قانون رفتار خواهد شد.  5  انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده مي باشد، در صورت اعلام نياز كارفرماي بخش غيردولتي ذي ربط.در اين صورت، از تاريخ انتقال، رابطه استخدامي كارمند با دستگاه اجرايي قطع و با رعايت قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي، كارمند كارفرماي بخش غيردولتي ذي ربط محسوب خواهد شد.  6. انجام وظيفه در بخش غيردولتي به عنوان مامور.در صورت اعلام نياز كارفرماي بخش غيردولتي اين قبيل كارمندان درسلام من ليسنس هستم ومشغول انجام خدمت سربازي هستمايا ميتوانم در ازمون شركت كنم, ضمانت‌هاي بانكي, ضمانت نامه استرداد كسور, ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده, ضمانتنامه هاي صادراتي, ضمانت نامه, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, حوزه مالي, شركت هاي بيمه, بيمه, كنترل‌هاي داخلي, طبقه‌بندي اطلاعات, حق‌بيمه‌هاي معوق, صورت‌هاي مالي , عدم كفايت كنترل‌, فعاليت‌هاي بيمه‌اي, آيا قانون جذب به مناطق محروم ودورافتاده(مرخصي مناطق محروم) مشمول كاركنان شهرداريها مي گردد. درصورت آري شامل كدام كاركنان(رسمي-پيماني و.....), مسووليت اجتماعي شركت‌ها در ايران


45 رديف در 5 صفحه
   << بعدي  5  4  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
وضعيت اقتصادي را تا پايان سال 1391 چگونه ارزيابي مي كنيد؟[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 678 | نظرات: 0

|مشاوره در رازنامه
تازه ها  |  بيشترين بازديد
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني