صفحه اصلی
مرور اطلاعات

ثبت نام در پورتال
ورود

تماس با ما

جستجو در پورتال

مقالات/ 8 غول كسب و كار در ايران
شناختن ميلياردرهاي ايراني زياد سخت نيست. به مدد افزايش قيمت مسكن ظرف چندسال گذشته هركس بالاتر از خيابان انقلاب تهران،خانه داشته باشد بايد او را جزو ميلياردرها به حساب آورد اما دراين ميان هستند كساني كه نه فقط آزروي خانه اي كه دارند،كه از روي سهام و كارخانه و توليدشان مي شود فهميد كه چقدر دارايي دارند.
 • مهمتري هم چون صادرات اظهارنظر كند. هرچه هست او رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين است و وضعيت واردات ما از چين هم معلوم است و از همين جا خيلي چيزها معلوم ميشود.... در گزارش ميلياردرها نوشته شده بود: همين ماه گذشته، جوابيه معترضانهاي را به يكي از روزنامههاي كثير الانتشار فرستاده بود، از آنها گله كرده بود كه چرا از وي با عنوان «حاجي ترانسفر» نام بردهاند. عسگراولادي اهل تهران است و چه كسي است كه او را نشناسد. بر اساس روايتي معتبر و مستند پير مرد خوش قلب در جريان نگراني بخش خصوصي از واگذاري نما
 • چون صادرات اظهارنظر كند. هرچه هست او رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين است و وضعيت واردات ما از چين هم معلوم است و از همين جا خيلي چيزها معلوم ميشود.... در گزارش ميلياردرها نوشته شده بود: همين ماه گذشته، جوابيه معترضانهاي را به يكي از روزنامههاي كثير الانتشار فرستاده بود، از آنها گله كرده بود كه چرا از وي با عنوان «حاجي ترانسفر» نام بردهاند. عسگراولادي اهل تهران است و چه كسي است كه او را نشناسد. بر اساس روايتي معتبر و مستند پير مرد خوش قلب در جريان نگراني بخش خصوصي از واگذاري نمايشگاه بينال
 • ده كه البته راست و دروغش پاي خودش. عابر بانك پرسپوليسيها (لقب هدايتي) حاضر است 20 ميليارد تومان براي تصاحب اين تيم و پر طرفدار بدهد، اما هنوز بحث خصوصي سازي در ورزش ما آنچنان جدي نشده كه كسي به پيشنهاد اغوا كننده حسين هدايتي توجه كند. غول نوكيا روزنامه اعتماد ملي از او با عنوان پدرخوانده نوكيا در ايران ياد كرده بود، در تابستان داغ سال 88 و همزمان با حاشيههاي انتخابات، گزارشي در روزنامه اعتماد ملي از وارد كننده نوكيا در ايران منتشر شد، گزارشي كه خيلي زود در سطح اينترنت پخش شد و سر و صدا به پ
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حق راي در شركت‌هاي سهامي و موارد اعمال آن
حق راي صاحب سهم در شركت‌هاي سهامي از جمله «حقوق غيرمالي» ناشي از مالكيت سهام است. تقسيم حقوق صاحب سهم به حقوق مالي و حقوق غيرمالي كه مورد اشاره اساتيد حقوق تجارت ايران نيز واقع شده را مي‌توان به استناد ماده 38 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 علاوه بر مباني تئوري، داراي منشا و مبناي قانوني هم دانست.
 • سوم سرمايه شركت سهامي (جلسه دوم و سوم مجمع عمومي موسس) باشند جهت تشكيل مجمع عمومي موسس ضرورت دارد. 6- دعوت موسسين و پذيره نويسان تا تشكيل مجمع عمومي موسس به جلسه، وفق بند 14 ماده 9 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت از طريق انتشار آگهي دعوت در روزنامه كثير‌الانتشار معينه در طرح اعلاميه پذيره نويسي خواهد بود. نكته قابل ذكر اينكه وفق ماده 82 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در شركت‌هاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس الزامي نيست و وفق بندهاي 1 و 3 و 4 ماده 20 لايحه قانوني ا
 • nj;توانند راسا اقدام به دعوت از سهامداران ديگر براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام كنند. ب- دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام به تشكيل جلسه وفق ماده 97 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثير‌الانتشاري باشد كه آگهي هاي شركت در آن منتشر مي‌شود و البته وفق تبصره همين ماده، هنگامي كه كليه صاحبان سهام (بلا‌استثناء) در مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام حاضر باشند نيازي به نشر آگهي و رعايت تشريفات دعوت نيست. ج‌- و
مقالات/ بررسي موضوع آگهي و تبليغات براي حسابداران رسمي شاغل در ايران
از اهداف حرفه حسابداري، دستيابي به بهترين اصول و ضوابط حرفه‌اي، اجراي عمليات در بالاترين سطح ممكن و تامين منافع عمومي است. تحقق اين اهداف مستلزم تامين اعتبار، حرفه‌اي بودن، كيفيت خدمات و اطمينان است.
 • 9. سربرگ و تابلو مؤسسه (شامل آرم و كارت ويزيت) تابع ضوابط جامعه. 10. درج نام موسسات در مدارك منتشر شده توسط صاحبكار با اخذ مجوز از حسابدار رسمي شاغل. در نمونه اول وقتي از اندازه آگهي صحبت به ميان مي آيد، مشخص مي گردد اولين ابزار معرفي شده روزنامه و يا مجلات است. اينكه حسابدار رسمي فقط يكبار حق آگهي در زمينه انتصابات و تغييرات و فقط در يك روزنامه و يا در يك مجله داشته باشد و يا مي تواند در تمامي روزنامه ها و مجلات كشور فقط يكبار آگهي كند دقيقا مشخص نمي باشد. همچنين اگر جامعه ابزارهاي
 • بند 4-23، به نظر مي رسد اعلام بيكاري و طالب شراكت و كار بودن از شان اعضاي جامعه نزد عموم مي كاهد و بهتر است در اين نمونه قيد شود حسابدار رسمي بيكار فقط در بولتن داخلي جامعه حق صدور آگهي دارد. نمونه اي از اين نوع آگهي در صفحات نيازمنديهاي روزنامه هاي كثيرالانتشار ديده شده كه براي نگارنده تاسف انگيز بود. در نمونه سوم، خوشبختانه دفاتر راهنما به صورت عمومي تائيد شده است. مثل راهنماي موسسات در ماهنامه حسابدار، ماهنامه بورس و يا كتاب راهنماي شهري كه در آنها علي الخصوص انجمن حسابداران خبره ايران و ساز
 • نبودن نام، تكرار نام، كيفيت مطالب و ...) براي حسابدار رسمي شاغل در ماهنامه هاي ذكر شده با حمايتهاي انجمنهاي مزبور در برابر جامعه صورت مي پذيرد ، ليكن حسابدار رسمي خلاف مقررات آئين رفتار حرفه اي اقدام نموده است. از نمونه چهارم، مي توان نتيجه گرفت كه انتشار كتاب و مقاله، انجام مصاحبه و سخنراني در مكانهاي عمومي و رسانه هاي گروهي ابزارهايي هستند كه حسابدار رسمي شاغل مي تواند آگهي و تبليغ كند. به نظر نگارنده اگر جامعه اين مورد را از نمونه هاي قابل قبول اطلاع رساني حذف كند، شايسته تر است. چرا كه برا
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام من با مراجعه به يكي از شركتهايي كه كار آنها ثبت تغييرات مي باشد خواستار ثبت مجمع فوق العاده كه شامل الحاق به فعاليت شركت همچنين تمديد مدت تصدي اعضا و تعيين سمت نمايندگاه اعضاهيات مديره مي باشد شدم در اولين با ارسال نمونه صورتجلسه فوق العاده گفتند كه قانون مي گويد منشي يا دبير جلسه مجمع بايد بازرس باشد و مديرعامل كه يكي از اعضائ هيات مديره است در شركتهاي سهامي خاص مجاز به بودن منشي جلسه نيست گفتند كه در اين مجمع بايد بازرس و روزنامه كثيرالانتشار هم انتخاب شود درصورتي كه هم روزنامه كثير الانتشار و هم بازرس در مجمع فوق العاده نيز انتخاب شده است ما در اين صورتجلسه فقط مد نظرمان تغيير و الحاق به فعاليت شركت مي باشد. 2- آيا با اتمام مدت تصدي اعضاهيات مديره مي شود مي توان مدت تصدي را در مجمع عمومي عادي سالانه كه بناست سه ماه بعداز اتمام تاريخ تصدي انجام شود ب ثبت رساند و اعضادر اين مدت اختيارات قبل را دارند يا خير؟ 3- در همين بين هيات مديره شركت نيز افزايش سرمايه را تصويب نمودند 4- آيا براي تغيير يكي از نماينده سهامداران بايد منتظر ثبت صورتجلسه مجمع عمومي فوق كه تمديد مدت تصدي را شامل مي شود باشيم. با تشكر
 • مديره مي باشد شدم در اولين با ارسال نمونه صورتجلسه فوق العاده گفتند كه قانون مي گويد منشي يا دبير جلسه مجمع بايد بازرس باشد و مديرعامل كه يكي از اعضائ هيات مديره است در شركتهاي سهامي خاص مجاز به بودن منشي جلسه نيست گفتند كه در اين مجمع بايد بازرس و روزنامه كثيرالانتشار هم انتخاب شود درصورتي كه هم روزنامه كثير الانتشار و هم بازرس در مجمع فوق العاده نيز انتخاب شده است ما در اين صورتجلسه فقط مد نظرمان تغيير و الحاق به فعاليت شركت مي باشد. 2- آيا با اتمام مدت تصدي اعضاهيات مديره مي شود مي توان مد
مشاوره/ باسلام آيابه بازنشستگان فرهنگي كه درمدارس غيردولتي تدريس مي نمايند ماليات تعلق ميگيرد؟درصورت بلي طبق كدام قانون ومصوبه؟
 • ل از تاريخ تصويب اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات مادة مذكور عمل نمايد. تبصرة 5 ـ سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال ‌فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح دراين ماده اضافه شود، از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي ازروزنامه‌هاي كثيرالانتشاركشور اعلام خواهد كرد. تبصره 5 الحاقي: موارد مشروحه ذيل از ابتداي سال 86 براي اشخاص مذكور در صدر اين ماده لازم الاجرا مي باشد. 1-خدمات تعمير ونگهداري هر نوع وسائل نقليه موتوري زميني، هوايي
 • ف است طبق مقررات مادة مذكور عمل نمايد. تبصرة 5 ـ سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال ‌فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح دراين ماده اضافه شود، از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي ازروزنامه‌هاي كثيرالانتشاركشور اعلام خواهد كرد. تبصره 5 الحاقي: موارد مشروحه ذيل از ابتداي سال 86 براي اشخاص مذكور در صدر اين ماده لازم الاجرا مي باشد. 1-خدمات تعمير ونگهداري هر نوع وسائل نقليه موتوري زميني، هوايي، دريايي و ريلي، ماشين آلات و تجهيزات اعم ا
 • طبق مقررات مادة مذكور عمل نمايد. تبصرة 5 ـ سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال ‌فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح دراين ماده اضافه شود، از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي ازروزنامه‌هاي كثيرالانتشاركشور اعلام خواهد كرد. تبصره 5 الحاقي: موارد مشروحه ذيل از ابتداي سال 86 براي اشخاص مذكور در صدر اين ماده لازم الاجرا مي باشد. 1-خدمات تعمير ونگهداري هر نوع وسائل نقليه موتوري زميني، هوايي، دريايي و ريلي، ماشين آلات و تجهيزات اعم از ادار
مقالات/ متن اوليه پيش نويس اصول حاكميت شركتي
متن اوليه پيش نويس اصول حاكميت شركتي كه شيوه اداره يك سازمان را نشان مي دهد در اين كوتاه مقال ارائه شده است.
مقالات/ اظهارنامه الكترونيكي «ابتكاري جديد يا چالشي مضاعف
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در آستانه تيرماه (موعد تسليم اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادي) از تمهيدات جديد اين سازمان به ويژه اظهارنامه‌هاي الكترونيكي خبر داده و اجراي طرح «اظهارنامه الكترونيكي» را ابتكاري جديد عنوان كرده است
 • ن طور كه از مفاد ماده 169 ق. م. م بر مي آيد سازمان امور مالياتي مي تواند كاربرد وسايل و روش ها و صورتحساب ها و فرم هاي ضروري براي نگهداري حساب براي هر گروه از موديان كه موجب تسهيل در تشخيص درآمد آنها مي شود را به شرط اعلام تا آخر دي ماه هر سال در روزنامه كثيرالانتشار از فروردين ماه سال بعد اجباري اعلام كند. پرواضح است كه همه كساني كه داراي اطلاعات مختصر و متعارفي از حسابداري هستند مي دانند كه اظهارنامه مالياتي (صفحات 1 تا 4 اظهارنامه جديد شامل مشخصات هويتي و قانوني اشخاص حقوقي، مجوزهاي تاسي
 • ته است كه در اين خصوص يادآور مي شود در صورتي كه اراده مقامات بلند پايه سازمان امور مالياتي كشور بر الزامي كردن تسليم اظهارنامه الكترونيكي جديد استوار شده باشد مطابق با مفاد ماده 169 ق. م. م، بايد مراتب را تا آخر دي ماه سال قبل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي كرده باشند تا پس از آن موديان از اول سال جاري مكلف به رعايت موارد آگهي شده باشند نه اينكه در آستانه مهلت تسليم اظهارنامه از طريق اعلام يك خبر توسط رييس كل سازمان يا پخش يك مصاحبه از ايشان، موديان را ملزم به اجراي منويات سازمان متبوع
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام من داراي 25%سهام شركت حمل ونقل جاده اي هستم كه حدود 9 سال است كه با3 شريك خوداختلاف دارم وبه شركت نرفته ام وحدوديك سال هست متوجه شدم كه 3شريك ديگر گردش مالي كه حدود 2ميليارد تومان ميباشدرابه حساب شركت واريز نميكردن وحدود 200ميليون تومان ازپول بحساب 2 نفرازشركاءواريز ومابقي بحساب برادريكي ازشركاءكه اصلا"سهمي درشركت ندارد واريزميشده حال بعدازپرسش گفتند كه ماقرارداد بستيم كه پول به حساب نفر سوم كه جزءشركاءنميباشد واريزگردد لذاپرسش من اين است 1- آيااين قراردادقانوني ميباشد 2-اگربه دادگاه شكايت كنم شكايتم كفريست 3- من بايدشكايت 3 شريكم رابكنم با برادرشريكم كه سهام دارنميباشد ضمنا" دراين مدت مبلغي به من پرداخت نكرده اند باتشكر
باسلام من داراي 25%سهام شركت حمل ونقل جاده اي هستم كه حدود 9 سال است كه با3 شريك خوداختلاف دارم وبه شركت نرفته ام وحدوديك سال هست متوجه شدم كه 3شريك ديگر گردش مالي كه حدود 2ميليارد تومان ميباشدرابه حساب شركت واريز نميكردن وحدود 200ميليون تومان ازپول بحساب 2 نفرازشركاءواريز ومابقي بحساب برادريكي ازشركاءكه اصلا"سهمي درشركت ندارد واريزميشده حال بعدازپرسش گفتند كه ماقرارداد بستيم كه پول به حساب نفر سوم كه جزءشركاءنميباشد واريزگردد لذاپرسش من اين است 1- آيااين قراردادقانوني ميباشد 2-اگربه دادگاه شكايت كنم شكايتم كفريست 3- من بايدشكايت 3 شريكم رابكنم با برادرشريكم كه سهام دارنميباشد ضمنا" دراين مدت مبلغي به من پرداخت نكرده اند باتشكر
 • ري) و صورت جلسات نقل و انتقال سهام به فرد يا افراد ديگر واگذار نمايد اما اين امر كه شركا سهم شريك خود را بتوانند شخصاً به فرد ديگري بدون اطلاع مالك سهم ( شريك بدون اطلاع ) انتقال دهنده پاسخ منفي مي باشد و در صورت عدم حضور شريك غايب صرفا از طريق آگهي روزنامه كثير انتشار شركت و مراجعه به مراجع قضايي امكان تغييرات در شركت امكان پذير مي باشد. در صورت هرگونه اقدام بصورت غير قانوني در جهت انتقال سهام/ سهم الشركه افراد ديگر شما مي توانيد از طريق مراجع قانوني و قاضي اقدام به طرح شكايت نمايد. تحصيل م
مقالات/ حاكميت شركتي
حدود دو سال پيش آئين­نامه حاكميت شركتي كه پيش­نويس آن توسط سازمان بورس تهيه شده با همكاري تني چند از حسابداران رسمي و كارشناسان بازار سرمايه در كميته­اي در وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد بررسي قرار گرفت كه در سال 1384 آئين­نامه مذكور نهائي شد اما متأسفانه موضوع تصويب نهائي آن به تأخير افتاد. تصويب قانون جديد بازار سرمايه و تغييرات مديريت سازمان بورس باعث شد تا مجدداً موضوع تصويب اين آئين­نامه در دستور روز قرار گيرد. از اين جهت بر آن شديم تا گفتگويي با آقاي غلامحسين دواني حسابرس معتمد بورس و عضو كميته بازنگري آئين­نامه حاكميتي شركت در اين مورد بعمل آوريم
مقالات/ معامله با كدفروشان بهانه‌اي جديد براي تشخيص علي‌الراس ماليات
به تازگي ادارات امور مالياتي پرونده برخي موديان مالياتي را با استناد به معامله آنان با به اصطلاح «كد فروشان» به هيات‌هاي 3 نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون ماليات‌هاي مستقيم احاله كرده و هيات‌هاي ياد شده هم حكم به رد يا غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر آنها داده و بر اين اساس، ماليات‌هاي هنگفتي براي اين دسته از موديان تشخيص داده‌اند.
 • دفروش‌ها به دادستاني انتظامي مالياتي و مراجع قضايي جهت ابطال كد و در نظر گرفتن مجازات‌هاي مربوط كه طبعا همكاري تنگاتنگ قوه قضائيه و سازمان امور مالياتي را مي‌طلبد.  -2 ممنوع كردن درج آگهي‌هاي مربوط به فروش كد اقتصادي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و برخورد با روزنامه‌هايي كه چنين تبليغاتي را منتشر مي‌كنند.  -3 تدوين قانون و مقررات متناسب، به منظور وضع مجازات‌‌هاي لازم با قدرت بازدارندگي و افزايش هزحق راي در شركت‌هاي سهامي و موارد اعمال آن, آگهي و تبليغات, حسابداران رسمي , حسابدار, حرفه‌اي, تبليغ, جامعه حسابداران, رفتار, تبليغات, صاحبكار, كارشناسان, آئين رفتار حرفه‌اي, حسابداران خبره ايران, انجمن حسابداران خبره, باسلام آيابه بازنشستگان فرهنگي كه درمدارس غيردولتي تدريس مي نمايند ماليات تعلق ميگيرد؟درصورت بلي طبق كدام قانون ومصوبه؟, اصول حاكميت شركتي , سهامدار عمده, سهامدار جزء, مدير مستقل, مدير غير موظف, عضو پاره وقت هيات مديره, سهامدار اقليت, كنترل, منافع اقتصادي, امين سهام, سازمان بورس اوراق بهادار, اوراق مشاركت, شركت‌هاي بزرگ, ارزش بازاري سهام, اطلاعات نهاني, آيين‌نامه افشاي اطلاعات, شركت‌هاي پذيرفته در بورس, شركت اصلي, شركت تابعه, اشخاص وابسته, اظهارنامه الكترونيكي , صورتهاي مالي مصوب, اظهارنامه قديم وجديد, متولي تشخيص ماليات, صورت مالي نمونه, ماليات پرداختي, حاكميت شركتي, هيات مديره, كميته حسابرسي, هيات نظارت, آيينامه حاكميت شركتي, قانون تجارت, حسابرس مستقل وبازرس قانوني, حسابدار رسمي, اصلاحييه قانون تجارت, شفافيت اطلاعاتي, افشاي اطلاعات, آيينامه افشاي اطلاعات, گزارشات سالانه مالي, گزارشات سه ماهه بورس, بازار سرمايه, سازمان بورس, معامله با كدفروشان بهانه‌اي جديد براي تشخيص علي‌الراس ماليات


35 رديف در 4 صفحه
   << بعدي  4  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
وضعيت اقتصادي را تا پايان سال 1391 چگونه ارزيابي مي كنيد؟[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 678 | نظرات: 0

|مشاوره در رازنامه
تازه ها  |  بيشترين بازديد
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني