صفحه اصلی
مرور اطلاعات

ثبت نام در پورتال
ورود

تماس با ما

جستجو در پورتال

مشاوره/ با سلام من از دانشجويان ارشد رشته مديريت ورزشي در دانشگاه مازندران هستم. موضوع پايان نامه بنده حضور متخصصين تربيت بدني در مشاغل مديريتي ورزش كشور مي باشد، استاد راهنماي بنده گفته اند كه بر اساس 14اصل هنري فايول پرسشنامه اي محقق ساخته طراحي كرده و بين سه سطح مديريتي ورزش كشور پخش كنم، خواستم ببينم شما آيا پرسشنامه اي در اين زمينه داريد و ميتوانيد در اختيار بنده بگذاريد؟ و اگر در مورد اين موضوع مطلب خاصي در نظر داريد راهنمايي و كمكم كنيد. با تشكر ابوالفضل اسدي نيا
با سلام من از دانشجويان ارشد رشته مديريت ورزشي در دانشگاه مازندران هستم. موضوع پايان نامه بنده حضور متخصصين تربيت بدني در مشاغل مديريتي ورزش كشور مي باشد، استاد راهنماي بنده گفته اند كه بر اساس 14اصل هنري فايول پرسشنامه اي محقق ساخته طراحي كرده و بين سه سطح مديريتي ورزش كشور پخش كنم، خواستم ببينم شما آيا پرسشنامه اي در اين زمينه داريد و ميتوانيد در اختيار بنده بگذاريد؟ و اگر در مورد اين موضوع مطلب خاصي در نظر داريد راهنمايي و كمكم كنيد. با تشكر ابوالفضل اسدي نيا
 • نظر داريد راهنمايي و كمكم كنيد. با تشكر ابوالفضل اسدي نيا  ؟ مرجع علوم مديريت ايران از جمله سايتهاييست كه در اينمورد ميتواند به شما كمك كند . ضمنا سايت مركزاموزش مديريت صنعتي نيز كتابها ومقالات موردنيازتان را دارد . متاسفانه بصورت اماده اين پرسشنامه دردسترس مانيست ولي ميتوان ازمطالب بهره جسته و تهيه فرماييد . موفق باشيد
مقالات/ لزوم تدوين قانون جامع حسابرسي
شركت‌هاي توليدي در ايران داراي مشكلات عديده‌اي هستند از جمله نقدينگي، نحوه تامين مواد اوليه و ماشين‌آلات، مشكلات كارگري، بازاريابي و فروش محصولات، تحريم‌هاي بين‌المللي و......
 • آلات، مشكلات كارگري، بازاريابي و فروش محصولات، تحريم هاي بين المللي و...... اين موارد باعث صرف وقت بسيار زياد مديريت شركت ها شده كه رعايت الزامات قانوني از جمله قانون كار، تامين اجتماعي، بورس و ماليات نيز مزيد بر علت شده است. علاوه بر موارد بالا، موردي كه بسيار براي شركت هاي توليدي رنجش آور شده است، انجام حسابرسي هاي متعدد و اخذ اطلاعات مشابه و نظارت هاي گوناگون از سوي ارگان هاي مختلف به شرح زير است:. 1 - شركت 4 ماه پس از پايان سال مالي، اظهار نامه ماليات عملكرد را تقديم اداره امور مالياتي م
 • باره توسط شهرداري ها اما به صورت مجزا براي 5/1 درصد بالا انجام مي گرفت و همچنان ادامه دارد كه در نوع خود بسيار جالب است!!! 9 - براي عملكرد قبل از 1/1/1382 (قبل از قانون تجميع عوارض) كه عوارض متعددي نصيب شركت هاي توليدي شده بود از جمله عوارض صنايع، تربيت بدني، آموزش و پرورش، محيط زيست و آموزش فني و حرفه اي مراجعات متعددي توسط نمايندگان ارگان هاي دولتي ياد شده به شركت هاي مربوطه مي شد و هنوز هم براي وصول بقيه مطالبات، مراجعات ادامه دارد. 10 - اگر شركت اوراق قرضه منتشر كند، بايد يك حسابرس به
 • ائه مي شود. 14 - شركت هايي كه متقاضي اخذ تسهيلات از بانك ها هستند، بايد اطلاعات مالي و غير مالي تفصيلي (كه اينها نيز گزارش حسابرسي دارند) در خصوص وضعيت شركت به منظور بررسي معاونت هاي مربوطه ارائه دهند. 15 - در مواردي نيز حسابرسي هاي ويژه (مثلا در مورد يك حساب خاص يا قرارداد مشخص و...) به شركت تكليف مي شود كه اين قسمت حسابرسي نيز در برگيرنده اطلاعات و مدارك خاصي است. پيشنهاد و نتيجه با توجه به مشكلات عديده شركت هاي توليدي، ضروري است مسوولان امر، كنترل هاي موازي را كه چندين بار توسط ارگان ها
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آموزش حسابداري مديريت: ديروز، امروز، و فردا
مردمان جنوب امريكا براي ضبط معاملات تجاري خود از طنابهاي گره‏زده استفاده مي‏كردند. مصريها براي نگهداري سوابق، سفال را برگزيده بودند، و تجار ونيزي حسابداراني اجير مي‌كردند كه دفترهاي حساب زيبا مي‏نوشتند. از گره طناب، لوحهاي سفالين و دفترهاي زيبا تا صفحات كامپيوتر، حسابداران و مدرسان حسابداري، راهي طولاني پيموده‏اند.
 • حسابداران از جمله تجزيه و تحليل مالي و مديريت مالي، انجمن مجدداً در سال 1991 نامش را به انجمن حسابداران مديريت تغيير داد. نشريه اصلي انجمن نيز تغيير نام داد. در سال 1925 اين نشريه با نام بولتن انجمن ملي حسابداران بهاي تمام شده انتشار يافت كه عمدتاً مقالات اعضا را كه به توصيف موضوعاتي از قبيل هزينه‏يابي محصول و بودجه‏بندي مي‏پرداختند، چاپ مي‏كرد. در سال 1957 نام آن به بولتن انجمن ملي حسابداران تغيير يافت تا تغيير نام انجمن را منعكس كند و در سال 1965 نام آن به حسابداري مديريت تغيير يافت. در سال 1
 • ن مانده است، و تعداد فصلهاي اختصاص داده شده به تصميمگيري مديريتي (براي نمونه، تصميمات مربوط به ساخت يا خريد، تصميمات قيمت، تجزيه و تحليل بازده سرمايه و غيره) از 6 درصد در اوايل اين دوره به 33 درصد در سالهاي 1970 افزايش يافته است. تغيير بزرگ در موضوع مورد تمركز كتابهاي درسي حسابداري بهاي تمام شده طي اين دورة بيست و پنج ساله، همانند تغييرات در انجمن حسابداران مديريت بوده است. بررسي هفت كتاب جديد حسابداري مديريت نشان مي‏دهد كه حدود 35 درصد فصلها به عناوين تصميمگيري اختصاص داده شده است كه تقريبا برا
 • عي پيدا نكرد.   تغييرات رياضي در حسابداري مديريت رياضيات انديشه بزرگ بعدي بود كه آموزش حسابداري مديريت را تكان شديدي داد. در سالهاي 1960 بنياد فورد اعتباري براي بالا بردن كيفيت آموزش بازرگاني در امريكا اختصاص داد. هدف يكي از برنامه‏هاي اين بنياد، تربيت كيفي استادان دانشكده هاي بازرگاني، و علمي‏تر كردن آموزش بازرگاني بود. از آنجا كه رياضيات زبان علم است، به نظر مي‏رسيد داشتن سواد علمي براي اعضاي هيئت علمي بازرگاني مناسب باشد. اين طرز تفكر در تدريس حسابداري مديريت نيز رسوخ كرد و در سالهاي 1970
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ شوراي‌عالي جامعه حسابداران در بوته آزمايش
مردادماه سال‌جاري اعضاي جديد شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب شدند. يكي از شعارهاي انتخاباتي كه توسط اين اعضا به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم مطرح مي‌شد، دفاع از حقوق قانوني اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران بود
 • حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند. تبصره1 ـ اشخاص موضوع اين ماده مي توانند از خدمات سازمان حسابرسي كه تنها موسسه حسابرسي دولتي مي باشد، به عنوان «حسابرس و بازرس قانوني» يا «حسابرس» خود حسب مورد استفاده نمايند. تبصره2ـ ضوابط تشخيص شركتهاي تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداري موضوع بند ز ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي تعيين مي گردد. تبصره3ـ با تعيين و اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي مي توان براي «حسابرسي و
 • رات، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تسليم گزارش نخواهد بود. ماده 9 اشخاص حقوقي و حقيقي مي توانند با كسب نظر موافق دستگاههاي دولتي دريافت كننده مالياتهاي غيرمستقيم، مابه التفاوتهاي قيمت كالا و خدمات، حقوق و عوارض دولت، شهرداريها، آموزش و پرورش، تربيت بدني و ساير موارد، از خدمات حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي براي تهيه گزارشهاي حسابرسي ويژه درخصوص موارد ياد شده استفاده نمايند. در اين صورت دستگاههاي دولتي مذكور موظفند گزارشهاي حسابرسي ويژه مزبور را مبناي محاسبه و دريافت مطالبات خود قرار دهند
 • اده 10 كليه اشخاص موضوع اين آيين نامه كه مجازند طبق مقررات ارزي كشور تمام يا قسمتي از درآمد، اصل سرمايه، سود سرمايه گذاري، حق الامتياز، اقساط و سود تسهيلات دريافتي و موارد مشابه را به ارز و از طريق شبكه بانكي به خارج از كشور منتقل نمايند مكلفند حسب مورد گزارش ويژه سازمان حسابرسي يا موسسه حسابرسي و يا حسابدار رسمي درخصوص اظهارنظر نسبت به انطباق ميزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمايند. تبصره 1ـ حكم اين ماده شامل خريد كالا و خدمات و اخذ تسهيلات از خارج از كشو
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ 8 غول كسب و كار در ايران
شناختن ميلياردرهاي ايراني زياد سخت نيست. به مدد افزايش قيمت مسكن ظرف چندسال گذشته هركس بالاتر از خيابان انقلاب تهران،خانه داشته باشد بايد او را جزو ميلياردرها به حساب آورد اما دراين ميان هستند كساني كه نه فقط آزروي خانه اي كه دارند،كه از روي سهام و كارخانه و توليدشان مي شود فهميد كه چقدر دارايي دارند.
 • اد به وسيله يكي از نزديكترين مردانش يعني رحيم مشايي با آنها در ارتباط است. در خرداد 87 در حالي رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از فروش هتلهاي لاله تهران، يزد و سرعين با قيمتي معادل يك هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال خبر داد آقاي رحيم مشايي در مورد خريدار اين خريد بزرگ گفته بود: خريدار اين هتلها يكي از سهامداران اين مجموعه است كه داراي سوابق درخشان و موثري در صنعت گردشگري و هتل داري در داخل و خارج از كشور است. اين خريدار همان ثابت بود. غول فولادي تابستان سال 87 است. خبر خريد بلوك 3.50
 • ن اولين و تنها توليدكننده تزئينات ساختماني است و به قول خود هدايتي با وجودي كه كاركنان آن دو شيفت كار ميكنند، باز هم مشتريان براي دريافت كالا بايد يك ماه در نوبت باشند! استيل آذين يكي از 40 شركتي است كه سال گذشته به خاطر حضور مثبت در ورزش، از سازمان تربيت بدني لوح تقدير گرفت. يكي از بچه محلهاي حسين هدايتي ميگويد او دهها كارخانه بزرگ در آسيا و خاورميانه دارد، در يكي از حسابهايش در ايران بيش از 100 ميليارد پول دارد و بيش از 500 ميليارد هم در بانك دبي پس انداز كرده كه البته راست و دروغش پاي خودش.
 • ن و تنها توليدكننده تزئينات ساختماني است و به قول خود هدايتي با وجودي كه كاركنان آن دو شيفت كار ميكنند، باز هم مشتريان براي دريافت كالا بايد يك ماه در نوبت باشند! استيل آذين يكي از 40 شركتي است كه سال گذشته به خاطر حضور مثبت در ورزش، از سازمان تربيت بدني لوح تقدير گرفت. يكي از بچه محلهاي حسين هدايتي ميگويد او دهها كارخانه بزرگ در آسيا و خاورميانه دارد، در يكي از حسابهايش در ايران بيش از 100 ميليارد پول دارد و بيش از 500 ميليارد هم در بانك دبي پس انداز كرده كه البته راست و دروغش پاي خودش. عابر
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام نگهبان سالن يامسول سالن ورزشي وابسته به اداره تربيت بدني مشمول قانون كارميشود؟ براي مشمول شدن مدت قراردادش چقدره و حداقل حقوق ومزاياشو ميخوام بدونم؟درصورت ضايع شدن حق روش پيگيري چگونه است؟
 • ته به اداره تربيت بدني مشمول قانون كارميشود؟ براي مشمول شدن مدت قراردادش چقدره و حداقل حقوق ومزاياشو ميخوام بدونم؟درصورت ضايع شدن حق روش پيگيري چگونه است؟  ؟ با سلام سوال اولتون رو واضح نفرموديد.در مورد سوال دوم لينك ذيل را مراجعه كنيد: حداقل حقوق
مقالات/ حسابدهي در بخش عمومي
هر فرد يا گروهي از افراد كه منابع، امكانات و اختيارات ديگران را براي تحقق اهداف از پيش تعيين شده به‌كار برد، در مقابل آنها بايد پاسخگوي عملكرد خود باشد. اين پاسخگويي شامل پاسخگويي مالي يا «حسابدهي» است.
 • و هم در فعاليت‌هاي غير‌انتفاعي وجود دارد. براي مثال اگر افرادي منابع مالي و امكاناتي، در اختيار شخص ديگري گذاشته باشند تا وي صرف ايجاد نهادي براي آموزش رايگان دانش‌آموزان فقير با استعداد كند، آنگاه او موظف است تا به تامين‌كنندگان منابع و امكانات در مورد مسائل زير پاسخگو باشد. 1- مخارج در چارچوب مقرراتي كه تامين‌كنندگان، تعيين كرده‌اند، صورت گرفته است. 2- مخارج در محدوده بودجه‌اي كه تامين‌كنندگان در نظر گرفته‌اند انجام شده است. 3- عملكرد با شئون رفتاري و كيفيت مورد درخواست تامين‌كنندگان منطبق ب
 • ر عهده دولت گذاشته شده است و منابع و امكاناتي كه براي اجراي اين وظايف طبق همين قانون در اختيار دولت است، بيان مي‌شود. براساس اصل سوم قانون اساسي، ايجاد محيط مناسب براي رشد فضائل اخلاقي، بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها، آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي، ايجاد نظام اداري صحيح، تقويت كامل بنيه دفاع ملي، پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه، تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي و بالاخره ساير وظايف حاكميتي دولت مشخص شده
 • نون اساسي در نظر گرفته شده است، بودجه كل كشور از دو جزء عمده يعني بودجه عمومي دولت و بودجه شركت‌هاي دولتي كه نه از نظر شكل و نه از نظر محتوا هيچ سنخيتي با هم ندارند، تشكيل مي‌شود. بنابراين هيچ نوع رابطه پاسخگويي مالي بين دولت و مجلس شوراي اسلامي در مورد شهرداري‌ها و موسسات بزرگي مانند صدا و سيما، تامين اجتماعي، بنياد مستضعفان، بنياد شهيد ... وجود ندارد. فرآيند حسابدهي شركت‌هاي دولتي كه داراي رديف بودجه در بودجه كل كشور هستند (حدود 500 شركت) بسيار ضعيف است و مي‌توان گفت كه تقريبا هيچ نوع رابطه
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام در خصوص معافيت مالياتي شركتهاي حامي ورزش مطالبي شنيده ام اما متايفانه هيچ قانون يا مستنداتي در اين مورد به دستم نرسيده است. با توجه به ماليات بالايي كه هر سال توسط شركت پرداخت ميشود ميخواستم بدانم بر اساس كدام قانون و چگونه ميتوان از اين معافيت استفاده كرد. متشكرم
 • پرسش و پاسخ با سلام در خصوص معافيت مالياتي شركتهاي حامي ورزش مطالبي شنيده ام اما متايفانه هيچ قانون يا مستنداتي در اين مورد به دستم نرسيده است. با توجه به ماليات بالايي كه هر سال توسط شركت پرداخت ميشود ميخواستم بدانم بر اساس كدام قانون و چگونه ميتوان از اين معافيت استفاده كرد. متشكرم  ؟ با سلام ماده 134– درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي اعم از ابتدائي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه ا
 • يي، متوسطه، فني و حرفه اي، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني وحركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند، همچنين درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت هاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف است. آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
مشاوره/ با سلام واحترام- آيا شركتهاي تعاوني بايد ماليات بپردازند؟چقدر(آيا همان 25درصد)؟
با سلام واحترام- آيا شركتهاي تعاوني بايد ماليات بپردازند؟چقدر(آيا همان 25درصد)؟
 • ت‏ معاف هستند. ماده 134-درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي اعم از ابتدايي، راهنمايي،متوسطه،فني حرفه‏اي، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي و درآمد مؤسسات نگهداري‏ معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري‏ اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي‏ پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند و همچنين درآمد باشگاهها و مؤسسات‏ ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت‏ بدني حاصل از فعاليتهاي منحصرا ورزشي‏ از پرداخت ماليات معاف است. ماده 138-آن قيمت از سود ابزاري‏ شركتهاي تعاوني و خص
مشاوره/ با سلام دانشجوي ترم 3 كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشسي.گرايش مديريت را براي پايان نامه خود انتخاب كردم و تمايل به كار بر روي مديريت ارزش يا مهندسي ارزش در تربيت بدني دارم. اما دقيقا نمي دانم كه آيا مي شود مديريت ارزش يا مهندسي ارزش را در ادارات تربيت بدني يا پروژه هاي ساخت تجهيزات تربيت بدني و ورزشي يا حوزه هاي ديگر به كار برد يا نه.لطفا من را راهنمايي كنيد كه اين كار امكان پذير است كه مديريت ارزش را در ادارات و پروژه هاي تربيت بدني بررسي كرد و اگر عنوان مناسبي براي پايان نامه ام به نظرتان ميرسد لطفا راهنمايي كنيد.ممنون
با سلام دانشجوي ترم 3 كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشسي.گرايش مديريت را براي پايان نامه خود انتخاب كردم و تمايل به كار بر روي مديريت ارزش يا مهندسي ارزش در تربيت بدني دارم. اما دقيقا نمي دانم كه آيا مي شود مديريت ارزش يا مهندسي ارزش را در ادارات تربيت بدني يا پروژه هاي ساخت تجهيزات تربيت بدني و ورزشي يا حوزه هاي ديگر به كار برد يا نه.لطفا من را راهنمايي كنيد كه اين كار امكان پذير است كه مديريت ارزش را در ادارات و پروژه هاي تربيت بدني بررسي كرد و اگر عنوان مناسبي براي پايان نامه ام به نظرتان ميرسد لطفا راهنمايي كنيد.ممنون
 • حوزه كاري و يا حتي يك پروژه به كار گرفت. از اين رو شما مي توانيد مهندسي ارزش را در ادارات تربيت بدني و يا پروژه هاي مرتبط به كار گيريد. اما توجه داشته باشيد كه تحقيق در اين زمينه كمي دشوار و زمان بر است و بايستي از روش تحقيق مناسب استفاده نماييد. در مورد عنوان تحقيق هم مي توانيد بر چالشها و راهكارهاي بكارگيري مهندسي ارزش در سازمان يا بخش مربوط تمركز كنيد. البته قبل از آن بايستي با مفاهيم، الگو ها و مدلهاي موضوع كاملا اشنا باشيد. موفق باشيد. نظريقانون جامع حسابرسي, قانون حسابرسي, حسابداران رسمي, حسابرسي صورتهاي مالي, حسابرسي بيمه اي, حسابرسي ارزش افزوده, اظهارنامه ماليات عملكرد, فهرست حقوق وقرارداد وخريد وفروش, حسابداري مديريت, بهاي تمام شده, گزارشگري مالي, كنترل مديريتي, مواد, دستمزد, سربار, هزينه‏يابي مستقيم, هزينه‏يابي جذبي, حسابداري رفتاري , حسابرس, حسابرسي, ماليات, حسابدار, حسابداران, مالياتي, شوراي‌عالي جامعه حسابداران, حرفه‌اي حسابداران, قانون ماليات‌ها, جامعه حسابداران رسمي, حسابداران رسمي ايران, گزارش حسابرسي مالياتي, حسابدهي در بخش عمومي, با سلام واحترام- آيا شركتهاي تعاوني بايد ماليات بپردازند؟چقدر(آيا همان 25درصد)؟


82 رديف در 9 صفحه
   << بعدي  9  8  7  6  5  4  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
وضعيت اقتصادي را تا پايان سال 1391 چگونه ارزيابي مي كنيد؟[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 678 | نظرات: 0

|مشاوره در رازنامه
تازه ها  |  بيشترين بازديد
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني