صفحه اصلی
مرور اطلاعات

ثبت نام در پورتال
ورود

تماس با ما

جستجو در پورتال

مقالات/ هزينه‌يابي بر مبناي هدف
سيستم هزينه‌يابي سنتي، امروزه ديگر كارايي ندارد، پس به سيستم مشتري- مدار و حذف‌كننده «اتلاف» از هزينه‌ها در تمامي مراحل چرخه عمر محصول نياز است. هزينه‌يابي برمبناي هدف، اين مسئوليت را بخوبي برعهده گرفته‌‌است. در اين مقاله، با ويژگي‌ها، فرايند و ارتباط سيستم هزينه‌يابي برمبناي هدف با رويكرد راهبردي و سيستم‌هاي باز و نيز مهندسي
 • نويسنده : فرشيد عبادي مترجم: چكيده: سيستم هزينه‌يابي سنتي، امروزه ديگر كارايي ندارد، پس به سيستم مشتري- مدار و حذف‌كننده «اتلاف» از هزينه‌ها در تمامي مراحل چرخه عمر محصول نياز است. هزينه‌يابي برمبناي هدف، اين مسئوليت را بخوبي برعهده گرفته‌‌است. در اين مقاله، با ويژگي‌ها، فرايند و ارتباط سيستم هزينه‌يابي برمبناي هدف با رويكرد راهبردي و سيستم‌هاي باز و نيز مهندسي هزينه ي
 • براساس شرايط محيطي تعديل يا طراحي مي شود. از جمله دگرگوني هايي كه براين اساس رخ داده، سيستم هاي هزينه يابي است. سيستم هزينه يابي سنتي، امروزه ديگر كارايي ندارد، پس به سيستم مشتري- مدار و حذف كننده «اتلاف» از هزينه ها در تمامي مراحل چرخه عمر محصول نياز است. هزينه يابي برمبناي هدف، اين مسئوليت را بخوبي برعهده گرفته است. در اين مقاله، با ويژگي ها، فرايند و ارتباط سيستم هزينه يابي برمبناي هدف با رويكرد راهبردي و سيستم هاي باز و نيز مهندسي ارزش آشنا خواهيد شد. «مودا» اصطلاح
 • quo;. در اين سال ها، به اصطلاح «ارزش» نيز اشاره شده است. معني «ارزش» در فرهنگ توليد ناب، عبارت است از: «اين تنها مصرف كننده نهايي است كه مي تواند ارزش را تعريف كند و ارزش، تنها زماني داراي معني و مفهوم است كه در چارچوب محصولي معين (كالا با خدمت و يا هردو به طور همزمان) بيان شود. محصولاتي كه نيازهاي مصرف كننده خود را با قيمتي معين و در زماني معين برآورده مي سازند». بايد به يادداشت كه توليدكننده، ارزش را مي آفريند و از ديدگاه مصرف كننده، اساساً دليل وجودي هر ت
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ QFD چيست؟
در اين مقاله، خواهيم ديد كه مباحث مهم مطرح در حوزه QFD با توجه به گذشته آن چيستند. براي تحقيق در اين مورد، از روش پيمايشي با استفاده از ابزار بررسي اسناد و مدارك موجود استفاده كرده‌ايم
 • اعات ۳) گام‌هاي عملياتي ۴) توالي سلسله عمليات ▪ عوامل انساني ۱) ظاهري ۲) كنترل اجباري و انگيزشي ۳) تسهيل كنترل و درك موقعيت ـ خواسته‌هاي فيزيكي (خصوصيات فيزيكي) ـ قابليت اعتماد (امنيت كالا و دير خراب شدن آن) ▪ موارد مربوط به چرخه عمر ۱) حمل و نقل كالا ۲) قابليت نگهداري ۳) توانايي درك آن ۴) قابليت امتحان آن ۵) قابليت تعمير آن ۶) قابليت تنظيف آن ▪ موارد مربوط به منابع ۱) زمان ۲) هزينه ۳) سرمايه ۴) واحد ۵) تجهيزات ▪ ملزومات توليدي ۱) مواد استفاده شده
 • كميت و مقدار آنها ▪ ظرفيت‌هاي سازمان و شركت از ميان رويكردها و روش‌هاي اجراي QFD، روش‌هاي زير معروف‌ترند.: - تحليل مشترك - TRIZ - مديريت تعارض - روش‌هاي تاگوشي - آزمايش شده - CFD بر مبناي گسترش موازي چند چرخه عمر «طرح‌ريزي‌هاي ارزش» استوار بوده و به طرح كيفيتي كه قبلا در QFD استفاده مي‌شده، اضافه مي‌شود. سپس، سعي مي‌كند يكپارچگي خود را در خانه‌اي به نام «خانه ارزش‌ها» جلوه دهد. فرموله شده: همزما
 • مي‌كند. همچنين، پتانسيل‌هاي حل مسئله كه هنوز با پاسخي فني به آن پرداخته نشده، روشن مي‌شود و پاسخ‌هاي فني اضافي و كم كاربرد آشكار مي‌شوند. شكل ظاهري اين روش مشابه خانه است. هدف اين روش ايجاد اهميت‌هاي مربوط به مشتري در محصول است. ▪ نحوه ساختن خانه كيفيت ۱) نيازمندي/خواسته‌هاي مشتري ۲) اهميت نيازمندي‌هاي مشتري ۳) تحليل‌هاي قابل مقايسه ۴) هدف نهايي ۵) نسبت بهبود ۶) نقاط فروش ۷) امتياز ۸) خواص محصول/ ويژگي‌هاي مهندسي ۹) رابطه ويژگي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ خود ارزيابي (efqm)
امروزه بنگاههاي اقتصادي كشور درفرايند جهاني شدن وپيوستن به منظومه تجارت جهاني كه پيوستني كه چندان نيز ازروي اختيار نيست با چالشهاي بيشماري مواجه هستند
 • همان رده. ـ تجزيه و تحليل داده هاي مرتبط با شايستگي هاي محوري شركاء تجاري بالفعل و بالقوه ـ تجزيه وتحليل داده هاي كوتاه مدت و بلند مدت موضوعات اجتماعي ، زيست محيطي ، ايمني و قانوني. ـ تجزيه و تحليل داده هاي اثرات و محصولات و خدمات در تمامي طول چرخه عمر آنها. ـ شناسايي و درك شاخص هاي اقتصادي و آماري جمعيت شناسي. ـ تجزيه و تحليل داده ها به منظور تعيين تأثير تكنولوژي و مدل هاي كسب و كار جديد در عملكرد سازمان. ج) خط مشي و استراتژي ، ايجاد ، بازنگري و به روز مي شوند. مي تواند شامل نكات
 • واد، مديريت مي شود واين جزء معيار مي تواند شامل نكات زير باشد: ـ ايجاد و توسعه استراتژي به منظور مديريت ساختمانها ، تجهيزات و مواد در حمايت از خط مشي و استراتژي سازمان ـ مديريت نگهداري و استفاده از دارايي ها در جهت بهبود عملكرد آنها در كل چرخه عمر ـ مديريت امنيت دارايي ـ اندازه گيري و مديريت هر گونه تأثير زيان آور و دارايي ها سازمان بر روي جامعه و كاركنان( از جمله مسائل ارگونومي، بهداشت و ايمني ) ـ استفاده از منابع به صورت مناسب و سازگار با محيط زيست در طول چرخه يك محصول ـ بهينه كر
 • ايمني ) ـ استفاده از منابع به صورت مناسب و سازگار با محيط زيست در طول چرخه يك محصول ـ بهينه كردن موجودي هاي مواد ـ بهينه كردن استفده از خئدمات عمومي( مثل تلفن، برق و ...) ـ كاهش و بازيافت ضايعات ـ حداقل سازي هر گونه تأثير زيان آور ناشي از محصولات و فرآيندهاي توليد و خدمات ـ بهينه كردن كاربرد حمل و نقل فناوري مدريت مي شود: اين جزء معيار مي تواند شامل نكات زير باشد: ـ ايجاد و توسعه استراتژي جهت مديريت و فناوري به نحوي كه خط مشي و استراتژي سازمان را حمايت كند. ـ شنماسايي و ارزي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ رهبران تغيير
امروزه در مورد غلبه بر مقاومت در برابــــر تغييرات، كه تا ۱۰ يا ۱۵ سال پيش از متــــداول ترين موضوعهاي كتابهاي مديريت و سمينارهاي مديريتي بود، كمتر مي شنويم. هر شخص تاكنون پذيرفته است كه تغيير غيرقابل اجتناب است. اما هنوز هم تلويحاً گفته مي شود كه تغيير مانند مرگ يا ماليات است كه بايستي تا آنجا كه امكان دارد به تاخير بيفتد و هيچ تغييري همواره كاملاً مطبوع نخواهد بود.
 • انند كه آيا مشاركت مشتري در خريد محصولات با خدماتشان افزايش پيـدا مي كند يا كاهش مي يابد. به عنوان يك قانون، روند توزيع درآمدهاي جاري در طبقات يعني از محصولات يا خدمات، كه يكبار بنا گذاشته شده اند، معمولاً براي يك مدت زمان طولاني ماندگار مي مانند و چرخه كسب و كار در آنها تاثيري ندارد. به همين دليل، تغييرات كمي مي توان يافت كه بااهميت تر از گرايش جديد توزيع باشند. چهاربخشي كه درآمدهاي جاري آنها در قرن ۲۱ رشد داشته است عبارتند از دولت، موسسات بهداشتي و درماني، مراكز آموزشي، دانشگاهي و تفريحي، تغ
 • تند از دولت، موسسات بهداشتي و درماني، مراكز آموزشي، دانشگاهي و تفريحي، تغيير روندها در اين چهار بخش اولين موضوعي است كه در استراتژي ها بايد مدنظر قرار گيرد. ۳) تعاريف جديدي از عملكرد: دو نوع توسعه يعني ظهور كارگران غيريدي طبقه متوسط و افزايش انتظار عمر، باعث توسعه موسساتي از قبيل صندوقهاي بازنشستگي و يا صندوقهاي دوجانبه گرديده است. اين صندوقها مالكان دارائيهاي عمده اجتماع مدرن و توسعه يافته يعني شركتهاي سهامي عام هستند. اكنون با اين تغيير در مالكيت، با تغيير در قدرت نيز مواجه هستيم. در آمريكا
 • اركنان رهبران آن صنعت دست يابند. اين موضوع به ويژه در صنايع توليدي صادق است. در اغلب صنايع توليدي در كشورهاي توسعه يافته، هزينه نيروي انساني به سرعت تبديل به عامل كوچك و كوچك تري مي شود. در حال حاضر اين هزينه مساوي يا كمتر از يك هشتم كل هزينه ايجاد محصول است. اين بدين معنا است كه عمر مدل توسعه اقتصادي قرن بيستم - مدلي كه اولين بار توسط ژاپني ها بعد از سال ۱۹۵۵ توسعه يافت - به پايان رسيده است. هزينه هاي پايين نيروي كار، مدت زمان طولاني نمي تواند بهره وري پايين نيروي كار را جبران كند. در چند دهه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مدل تعالي ( سرآمدي ) سازماني EFQM
امروزه بنگاههاي اقتصادي كشور در فرايند جهاني شدن و پيوستن به منظومه تجارت جهاني با چالشهاي بيشماري مواجه هستند. حضور در بازارهاي جهاني وحتي باقي ماندن دربازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند است و با توجه به گسترش و پيچيدگي اهداف ، فرايندها وساختار سازماني درصحنه رقابت ، سازمانهايي مي توانند به بقاي خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتريان و ذينفعان پاسخگو باشند، همچنين به سود آوري و ثروت آفريني بعنوان شاخصهاي كليدي و برتر سازماني توجه كنند.
 • داده هاي مرتبط با شايستگي هاي محوري شركاء تجاري بالفعل و بالقوه تجزيه وتحليل داده هاي كوتاه مدت و بلند مدت موضوعات اجتماعي ، زيست محيطي ، ايمني و قانوني. تجزيه و تحليل داده هاي اثرات و محصولات و خدمات در تمامي طول چرخه عمر آنها. شناسايي و درك شاخص هاي اقتصادي و آماري جمعيت شناسي. تجزيه و تحليل داده ها به منظور تعيين تأثير تكنولوژي و مدل هاي كسب و كار جديد در عملكرد سازمان. 5-2-3- خط مشي و استراتژي ، ايجاد ، بازنگري
 • ين جزء معيار مي تواند شامل نكات زير باشد: ايجاد و توسعه استراتژي به منظور مديريت ساختمانها ، تجهيزات و مواد در حمايت از خط مشي و استراتژي سازمان مديريت نگهداري و استفاده از دارايي ها در جهت بهبود عملكرد آنها در كل چرخه عمر مديريت امنيت دارايي اندازه گيري و مديريت هر گونه تأثير زيان آور و دارايي ها سازمان بر روي جامعه و كاركنان( از جمله مسائل ارگونومي، بهداشت و ايمني ) استفاده از منابع به صورت مناسب و سازگار با م
 • يريت امنيت دارايي اندازه گيري و مديريت هر گونه تأثير زيان آور و دارايي ها سازمان بر روي جامعه و كاركنان( از جمله مسائل ارگونومي، بهداشت و ايمني ) استفاده از منابع به صورت مناسب و سازگار با محيط زيست در طول چرخه يك محصول بهينه كردن موجودي هاي مواد بهينه كردن استفده از خئدمات عمومي( مثل تلفن، برق و ...) كاهش و بازيافت ضايعات حداقل سازي هر گونه تأثير زيان آور ناشي از محصولات و فرآيندهاي توليد
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چگونه مي‌توان پتانسيل بازار را براي يك ايده جديد تجاري سنجيد؟
آيا مطمئن نيستيد كه ايده جديد شما در كسب‌وكار موفقيت‌آميز خواهد بود يا خير؟ در اينجا شش روش براي آزمودن ايده مورد نظرتان ارائه مي‌شود: واقعيت را بپذيريم
 • ي من چه كساني هستند؟ آيا رقيب مستقيم هستند يا غيرمستقيم؟ محلي هستند يا ملي يا بين‌المللي؟ • وجه تمايز محصول من نسبت به آنچه توسط رقبا عرضه مي‌شود چيست؟ • آيا اين محصول در صورت تغيير سليقه بازار دوام خواهد آورد و آيا قبل از آنكه چرخه عمر محصول تمام شود، داراي مزيت رقابتي هست؟ • آيا قوانين كشور اجازه انجام چنين فعاليتي را مي‌دهد؟ • مصرف‌كننده‌ها محصول مرا با چه قيمتي مي‌خرند و آيا اصلا امكان كسب سود براي من وجود دارد؟ تحقيق از طريق موتورهاي جس
 • ر خواهيد يافت كه آيا مي‌توانيد حداقل يك يا دو درصد از سهم بازار را به دست آوريد يا خير؟» فيدبك دريافت كنيد دريافت فيدبك مستقيم از طريق تحقيق يا مصاحبه براي جمع آوري اطلاعات، يكي ديگر از روش‌هاي موثر براي اندازه گيري تقاضا يا جذابيت محصول يا خدمات به حساب مي‌آيد. طبق نظر ايان آنوويچ، به عنوان مديرعامل و رييس سايت GovernmentAuctions.org (سايتي كه درباره مزايده اموال دولتي در تمام كشور اطلاعات در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد)، «آسان‌ترين راه براي آزمودن يك ايد
 • ه آگاه شويد. نمونه‌هاي آن عبارتند از: UserTesting UsabilityHub,CrazyEgg و Ask Your Target Market. طبق نظر ديويد سيچارلي، مديرعامل سايت Voices.com، مي‌توانيد يك ويدئو تهيه كنيد و در آن از يك فرد حرفه‌اي بخواهيد ويژگي‌ها و مزاياي محصول يا خدمات شما را نقل كند. سپس آن را در YouTube بگذاريد و پاسخ‌ها و كامنت‌هاي مربوط به آن را چك كنيد. اگر ايده شما، توليد يك محصول جديد است، بايد آن را به يك كمپاني توسعه محصول مثل Edison Nation بسپاريد كه در آن، ايده شما را با كمترين
مقالات/ آموزش حسابداري مديريت: ديروز، امروز، و فردا
مردمان جنوب امريكا براي ضبط معاملات تجاري خود از طنابهاي گره‏زده استفاده مي‏كردند. مصريها براي نگهداري سوابق، سفال را برگزيده بودند، و تجار ونيزي حسابداراني اجير مي‌كردند كه دفترهاي حساب زيبا مي‏نوشتند. از گره طناب، لوحهاي سفالين و دفترهاي زيبا تا صفحات كامپيوتر، حسابداران و مدرسان حسابداري، راهي طولاني پيموده‏اند.
 • اين ديدگاه در مورد سازمانهاي بزرگ صحت دارد، اما امروز بسياري از سازمانها به سرعت در حال رشد هستند؛ در يك چشم بر هم زدن به توليد محصول مي‏پردازند، و به طور دائم ساختار سازماني خود راتغيير مي‏دهند. به نظر مي‏رسد تعيين بهاي تمام شده محصول در شركتي كه چرخه عمر محصول دوازده ماه است بي‏ثمر باشد، زيرا بهاي تمام شده ارزش كمي ‏براي مديران دارد. آنها چرا بايد نگران بهاي تمام شده محصولي باشند كه ظرف چند ماه با نوع بعدي يا نوع كاملا متفاوتي جايگزين مي‏شود؟ مقطع تصميمگيري قطعي براي چنين محصولاتي، قبل از تو
 • حصولي باشند كه ظرف چند ماه با نوع بعدي يا نوع كاملا متفاوتي جايگزين مي‏شود؟ مقطع تصميمگيري قطعي براي چنين محصولاتي، قبل از توليد آنها يعني زماني است كه مديران به بررسي راهبرد شركت و مشتري مي‏پردازند. به‌عبارت ديگر به جاي تصميم در مورد نگه‌داشتن كدام محصول يا كدام مشتري، تصميم در ارتباط با افزودن كدام محصول يا كدام مشتري گرفته مي‏شود. اين تصميمات شكل آينده شركت را تعيين مي‏كند. تجزيه و تحليل مقتضي براي اين تصميمات، تجزيه و تحليل وجه نقد است كه افزايش تمام جريانهاي نقدي مرتبط با استراتژيهاي مختلف
 • ل شوند، اما براي دانشجوياني كه تربيت مي‏شوند تا تصميمگيري مديران مدرن را پشتيباني كنند، از ارزش كمي ‏برخوردارست. بعلاوه، كتابها عناويني را پوشش مي‏دهند كه از نظر حسابداران جالب است، به جاي اينكه از ديد مديران با اهميت باشد. براي مثال حسابداران مخارج محصول را محاسبه مي‏كنند، اما مديران به ارزيابي انتخاب مشتري و ارزش مشتري مي‏پردازند؛ حسابداران مخارج را تخصيص مي‏دهند، و مديران نگران راهبرده اي رقابتي هستند؛ حسابداران به تهية بودجه و انحرافات مخارج مي‏پردازند، اما مديران كوشش مي‏كنند عمليات مدرن و
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ هفت مزيت ليزينگ عملياتي براي مستاجران وموجران
ليزينگ عملياتي نوعي ليزينگ است كه در آن، كالاها توسط ليزكنندگان (اجاره كنندگان) تنها به منظور استفاده از آنها اجاره مي شوند، بدون اينكه هدف كسب مالكيت آنها در ميان باشد.در ليزينگ عملياتي مدت زمان مورد توافق كوتاه تر از عمر مفيد كالا است و اين امكان وجود دارد كه كالاي يادشده يك بار يا بيشتر به همان اجاره كننده يا اجاره كنندگان متفاوت اجاره داده شود. قرارداد ليزينگ مي تواند توسط اجاره كننده خاتمه يابد، مشروط بر آنكه مدت زمان آن در قرارداد تعيين شده باشد.
 • اوت اجاره داده شود. قرارداد ليزينگ مي تواند توسط اجاره كننده خاتمه يابد، مشروط بر آنكه مدت زمان آن در قرارداد تعيين شده باشد. هفت مزيت ليزينگ عملياتي براي مستاجران وموجران جايگاه ليزينگ عملياتي درمراحل شش گانه چرخه ليزينگ در سرتاسر جهان اجاره هاي عملياتي به عنوان يك محصول مالي همواره پشت سر اجاره هاي مالي (سرمايه اي) حركت كرده اند. بر اين اساس در مراحل شش گانه تكامل ليزينگ، چهارمين مرحله، پيدايش ليزينگ عملياتي است كه با گذشت زمان و به دلايل مختلف از جمله
 • ليزينگ عملياتي موجر وارد مبادله اي مي شود كه در آن ماهيت پرداخت كامل وجود ندارد و قراردادي حاوي اين واقعيت است كه مستاجر نه براي تحصيل كالاي مورد اجاره بلكه صرفاً بمنظور استفاده از آن وارد اين مبادله مي شود. در اين نوع قرارداد، هر كالايي مي تواند طي عمر مفيد و اقتصادي خود چندين بار مورد اجاره قرار گيرد. بنابراين كالا در پايان دوره اجاره داراي ارزشي است كه آنرا ارزش باقيمانده يا اسقاطي مي نامند و همانطور كه اشاره شد موجر به ارزش اسقاطي يا باقيمانده وابستگي تام دارد. مستاجر در قرارداد اجاره عمليات
 • لي از سوي موجر وي بسته خدماتي را نيز كه عمدتاً شامل تعمير و نگهداري و بيمه است به مستاجر ارائه مي كند. مهارت هاي ويژه موجران همانطور كه گفتيم ليزينگ هاي عملياتي حداقل در دو زمينه با ليزينگ هاي مالي تفاوت دارند: ريسك دارايي و ماهيت خدمات كامل محصول. بدون شك اين تفاوت ها نمايانگر اين است كه موجر علاوه بر اتكا به اعتبار متكي بر دارايي نيز است. مهارت هاي ويژه موجر براي ورود و رقابت موفقيت آميز در عرصه ليزينگ عملياتي به صورت خلاصه عبارتند از: - شناخت محصول - شناخت چرخه تكنولوژي - شناخت باز
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مهندسي فروش يا مديريت فروش؟
هنگامي‌كه از واژهٔ مهندسي براي توصيف پديده‌اي استفاده مي‌كنيم، به عملي اشاره داريم كه مبتني بر آمار و اعداد و ارقام و محاسبات است. انجام عمل فروش نيز نيازمند آن است كه شما به‌عنوان فروشنده، توانائي اين را داشته باشيد كه از قبل آينده را پيش‌بيني كنيد؛
 • د خريد ميلگرد فولادي به كارخانهٔ ذوب آهن اصفهان مي رويد. ميلگردهاي مختلفي وجود دارد كه در ابعاد از پيش تعيين شده و براساس يك برنامهٔ معين توليد شده و به انبار فرستاده مي شوند. اين ميلگردها در آينده به درخواست مصرف كننده، در اختيار وي قرار مي گيرند و چرخهٔ توليد و فروش انجام مي شود. در اين چرخهٔ معين، نيازي به مهندسي فروش نيست بلكه در نهايت اين فروشنده است كه ضمن با مشتري در ارتباط است و كالا را در اختيار وي قرار مي دهد. اكنون فرض كنيد كه يك كارخانهٔ توليد ميل لنگ اتومبيل، سفارش فولادي خاص با آل
 • يابي شركت انتقال داده مي شود. در واقع شركت بايد براي دريافت اين نظرات و انتقادات مشتريان برنامه ريزي داشته باشد و از طريق طرحي از پيش تعيين شده آنها را از مكان هاي فروش دريافت كند. فرض كنيد عده اي از ما مي خواهند نوعي از روغن موتور را توليد كنيم كه عمري چند برابر روغن موتورهاي كنوني داشته باشد و ديرتر آنها را مجبور به تعويض روغن كند؛ اين خواست مصرف كنندگان ماست و ما بايد از شنيدن آن خوشحال باشيم چرا كه هر كدام از اين درخواست ها مي تواند مبنائي براي بهبود، تحول و پيشرفت باشد. اين درخواست ها و ن
 • مقداري روغن را به عنوان نمونه تحويل مي دهند كه اين نمونه بايد به مرحلهٔ تست رفته و آزمايش شود. انجام تست نيز از دو مرحلهٔ قطعيت فني (Technical Certainty) قطعيت بازاريابي (Market Certainty) تشكيل مي شود. در مرحلهٔ قطعيت فني شاخص هاي مورد نظر را روي محصول تست مي كنيم كه آنچه مدنظر بوده، انجام شده است يا نه و در مرحلهٔ قطعيت بازاري، مصرف كنندگان را تست مي كنيم كه آيا خريدار حاضر است كه به جاي ليتري x تومان روغن معمولي قبلي، هزينهٔ بيشتري براي روغن جديد پرداخت كند يا خير؟ به طور كلي در مورد جايگا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مديريت به وسيله انتظارات
زنجيره ارزش قرن 21، يك چارچوب كاري براي موفقيت كسب‌وكارها فراهم مي‌كند كه در بالاي آن، مديريت انتظارات مشتري قرار دارد. اما منظور از مديريت انتظارات مشتري چيست؟
 • شود، اما اين موضوع همچنان بسيار حياتي است به طوري كه: * مشتريان بدانند كه چه انتظاري از اين رابطه بايد داشته باشند. * كاركنان سازمان بدانند كه كسب‌وكارشان چه تعهداتي براي برآورده كردن انتظارات مشتريان دارد. به منظور دستيابي به حداكثر زمان چرخه طول عمر ارتباط مشتري، انتظارات ايجاد شده از سوي كسب و كارها (به طور عمدي يا سهوي) بايد با آنچه كه در نهايت تحويل مشتريان مي‌شود، هماهنگ باشد. اين انتظارات هر چيزي باشد كه شركت از طريق بازاريابي و تبليغات به مشتري وعده آن را داده است، بايد د
 • ايدار بين مشتريان و كسب‌وكار ايجاد نخواهد كرد. در عوض، اين مسير به بي‌اعتمادسازي و نارضايتي مشتري منتهي خواهد شد، زيرا چه خوشتان بيايد چه نيايد، كسب و كار شما عمدا مشتري را فريب داده است. با دانستن اين مطالب، در بعضي از طبقات محصولات داراي عمر كوتاه و بي‌دوام، ممكن است نيازمند آن باشيم كه محصولات قديمي را به منظور به روز نگه داشتن، جذاب‌تر سازيم، اما اگر به اين نتيجه رسيديم كه محصولي به سادگي نتيجه‌اي را كه بايد، تحويل نمي‌دهد، وفاداري مشتري يا گسترش مدت چرخه طول عمهزينه‌يابي بر مبناي هدف, سيستم هزينه‌يابي سنتي, هزينه‌يابي, تفكر ناب, مديريت هزينه, مدل تعالي, سرآمدي سازماني, EFQM, تعالي سازماني , مدلهاي تعالي سازماني, كيفيت, توانمندسازي كاركنان , كليدي عملكرد, مديريت, استراتژي, تعالي, بهبود, توسعه, فرآيند, معيار, چگونه مي‌توان پتانسيل بازار را براي يك ايده جديد تجاري سنجيد؟, حسابداري مديريت, بهاي تمام شده, گزارشگري مالي, كنترل مديريتي, مواد, دستمزد, سربار, هزينه‏يابي مستقيم, هزينه‏يابي جذبي, حسابداري رفتاري , ليزينگ عملياتي, موجر و مستاجر, ليزينگ عملياتي در ايران, چرخه ليزينگ, حسابداري ليزينگ, ليزينگ مالي , ليزينگ سرمايه اي, اجاره داري, ريسك وبازده در ليزينگ, مهندسي فروش, مديريت فروش, فروشنده, مدير فروش , فروش حضوري, نقطه سربه‌سر, بازارياب, مديريت به وسيله انتظارات


16 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
وضعيت اقتصادي را تا پايان سال 1391 چگونه ارزيابي مي كنيد؟[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 678 | نظرات: 0

|مشاوره در رازنامه
تازه ها  |  بيشترين بازديد
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني